Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Передача майна державних підприємств та орга-нізацій в оренду фізичним та юридичним особам

Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Передача майна державних підприємств та орга-нізацій в оренду фізичним та юридичним особам

Назва:
Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Передача майна державних підприємств та орга-нізацій в оренду фізичним та юридичним особам
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,45 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Правове регулювання оренди державного майна


Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Передача майна державних підприємств та орга-нізацій в оренду фізичним та юридичним особам у сучасних умовах є одним із напрямів підвищення ефективності його використання.
Оренда дає можливість реалізувати як інтереси власника щодо отримання доходу з належних йому виробничих фондів, так і інтереси орендаря, який, не обтяжуючи себе щоразу придбанням необхідного обладнання, устаткування тощо у власність, має змогу ефективно використовувати найняте ним майно для здійснення своєї статутної діяльності.
Загальне поняття оренди сформульовано в ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 14 березня 1995 р., який є новою редакцією Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 10 квітня 1992 р. Відповідно до цієї статті орендою визнається засноване на договорі строкове платне користування май-ном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
З наведеного визначення випливає, що:
1) орендні відносини мають виключно договірний характер і не можуть виникати на підставі планових завдань або інших адміністративних актів;
2) оренда передбачає передачу майна у користування (без надання права орендареві розпоряджатися орендованим майном, у тому числі вносити це майно до статутних фондів господарських товариств, як це іноді трапляється );
3) таке користування є платним, що забезпечується вне-сенням орендарем орендодавцеві орендної плати у визна-чених розмірах;
4) оренда передбачає передачу майна у строкове (тимча-сове) користування. По закінченні строку, на який було укла-дено договір оренди, цей договір припиняється.
Майно, що передається в оренду, може використовуватися орендарем для здійснення як підприємницької (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгів-лею), так і іншої (задоволення лікувально-оздоровчих, про-світницьких, культурно-спортивних потреб тощо) діяльності.
Законодавство про оренду є одним з правових інститутів господарського законодавства України. Відносини щодо оренди державного майна регулюються, в першу чергу, За-коном України "Про оренду державного та комунального майна", особливість якого полягає в тому, що він регулює дві групи відносин:
організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств, їх структурних підрозділів, а також комунального майна;
майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного та комуналь-ного майна.
Зазначений закон, незважаючи на його назву, має універ-сальний характер, оскільки його положеннями (якщо інше не передбачено законодавством та договором оренди) може регулюватися оренда майна інших форм власності (комуналь-ної, приватної).
Важливе значення для регулювання орендних відносин мають інші акти законодавства України, зокрема Цивільний кодекс (глава 25 "Майновий найом"), декрети Кабінету Міністрів України "Про укладення договорів оренди примі-щень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" від 29 грудня 1992 р. № 17-92 та "Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у держав-ній власності" від 11 січня 1993 р. № 5-93, постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики оцінки вар-тості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит оренда-реві коштів та цінних паперів від 10 серпня 1995 р. № 629, Типовий договір оренди державного майна, затверджений на-казом Фонду державного майна України від 19 квітня 1996 р. № 457, а також ряд інших нормативних актів.
Закон "Про оренду державного та комунального майна" визначає, яке саме майно може бути об'єктом оренди. В першу чергу об'єктами оренди за цим законом є цілісні май-нові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). Під цілісним майновим комплексом закон (п. 1 ст. 4) розуміє господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями та системою енергопостачання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Передача майна державних підприємств та орга-нізацій в оренду фізичним та юридичним особам

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок