Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Види управління у галузі екології за чинним законодавством

Види управління у галузі екології за чинним законодавством

Назва:
Види управління у галузі екології за чинним законодавством
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,46 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
РЕФЕРАТ
на тему:
Види управління у галузі екології
за чинним законодавством


ПЛАН
Вступ
1. Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології
2. Органи спеціального поресурсового управління
3. Органи спеціалізованого функціонального управління
4. Органи спеціалізованого галузевого управління
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
Управління в галузі екології – внутрішня структура, сукупність елементів, що реалізують державну політику в галузі екології , здійснюють певні функції.
Управління в галузі екології - це врегульовані правовими нормами суспільні відносини , в яких реалізується діяльність державних органів , органів самоврядування, громадських об’єднань, що спрямована на забезпечення ефективного використання природних ресурсів, охорони довкілля і екологічної безпеки юридичними і фізичними особами , шляхом гарантування дотримання екологічного законодавства та попередження правопорушень у цій галузі.
Органи спеціального державного управління - спеціально уповноважені органи центральної виконавчої влади, що реалізують функції управління в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.
Органи спеціального державного управління поділяються на:
Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології;
Органи спеціального поресурсового управління;
Органи спеціалізованого функцонального управління;
Органи спеціалізованого галузевого управління.
Розглянемо кожний з цих видів окремо.
1. ОРГАНИ НАДВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
До таких органів звичайно відносяться Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
Функції, види діяльності ,організація роботи цього органу регулюється Положенням про Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженому Указом Президента України від 10 лютого 1995р. №120/95.
Згідно з цим положенням, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) є централь-ним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Міністерство реалізує державну політику в галузі охорони навко-лишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту населення та навколиш-нього природного середовища від негативного впливу господарської діяльності шляхом регулювання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на об'єктах усіх форм власності.. У межах своїх повноважень Міністерство організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і вносить на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України пропо-зиції щодо вдосконалення законодавства.
Основними завданнями Мінекобезпеки України є:
проведення державної екологічної, науково-технічної та еко-номічної політики, спрямованої на збереження та відтворення без-печного для існування живої та неживої природи навколишнього се-редовища, забезпечення безпеки функціонування та розвитку ядер-ного комплексу в мирних цілях, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення стійкого соціально-економічно-го розвитку та гармонійної взаємодії суспільства і природи, захист екологічних інтересів України
державний контроль за додержанням вимог законодавства з пи-тань охорони навколишнього природного середовища, ядерної та радіаційної безпеки;
ведення державного обліку ядерних матеріалів і контроль за їх зберіганням, транспортуванням і використанням;
здійснення нормативно-правового регулювання щодо викори-стання природних ресурсів, встановлення критеріїв і норм збережен-ня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;
організація проведення державної екологічної експертизи;
оцінка безпеки експлуатації об'єктів ядерної енергії (приладів, устаткування, виробництв, підприємств, складів і сховищ, що містять ядерні матеріали, радіоактивні речовини та джерела іонізую-чих випромінювань) і транспортних засобів, які залучаються до їх перевезення, та об'єктів, що проектуються або споруджуються;
обгрунтування доцільності розроблення державних і регіональ-них екологічних програм за результатами вивчення і дослідження стану навколишнього природного середовища України чи окремих регіональних проблем природокористування;
інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та громадян України про екологічний стан, включаючи стан екологічної безпеки об'єктів ядерної енергії та інших техногенних об'єктів;
здійснення міжнародного співробітництва з питань екології, без-печного використання ядерної енергії та радіаційних технологій, ор-ганізація виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних до-говорів України з цих питань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Види управління у галузі екології за чинним законодавством

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок