Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правова охорона і захист лісів

Правова охорона і захист лісів

Назва:
Правова охорона і захист лісів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,35 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Правова охорона і захист лісів
Уся система лісового законодавства спрямована на забезпечен-ня охорони та захисту лісів України, що передбачає здійснення постійними лісокористувачами, центральними та місцевими орга-нами державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування комплексу заходів, спрямованих на їх збереження від знищення, пошкодження, ослаб-лення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб, а також на раціональне їх використання (ст. 85 Лісового кодексу України).
Так, з метою охорони лісів від пожеж лісокористувачами щорічно розробляються і здійснюються заходи протипожежної профілактики. Населення, підприємства, установи, організації, їх протипожежна техніка і транспортні засоби залучаються до гасіння лісових пожеж. Особи, які залучені до гасіння лісових пожеж, за-безпечуються харчуванням та медичним обслуговуванням тощо.
З метою забезпечення охорони і захисту лісів у структурі спеціально уповноважених державних органів лісового господарст-ва та постійних лісокористувачів створюються служби лісової охо-рони (ст. 87 Лісового кодексу України), які уповноважені запобіга-ти порушенням правил охорони і захисту лісів, установленого по-рядку використання лісових ресурсів тощо; давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень лісового за-конодавства; доставляти осіб, що його порушують, до органів внутрішніх справ, місцевих органів влади; вилучати в них незакон-но добуту продукцію лісових користувань, інструменти, обладнан-ня, транспортні та інші засоби, що були знаряддям правопорушен-ня, а також відповідні документи; здійснювати інші дії (ст. 88 Лісо-вого кодексу України).
Працівники державної лісової охорони підлягають обов'язково-му державному страхуванню у порядку та умовах, визначених по-становою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. № 589'.
Раціональне використання та відтворення лісів, їх охорона та захист лісокористувачами при додержанні ними вимог у цій сфері підлягають економічному стимулюванню, що базується на принци-пах, визначених ст. 92 Лісового кодексу України.
У лісовому законодавстві практично немає норм, спрямованих на охорону та захист лісової та іншої рослинності, види якої зане-сені до Червоної книги України. Тому при розгляді зазначених проблем доцільно керуватися Законом України від 9 квітня 1999 р. «Про рослинний світ», Положенням про Червону книгу України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р.3, а також Положенням про Зелену книгу України, яке за-тверджується Кабінетом Міністрів України.
З метою збалансованого лісокористування, запобігання проявам згубних наслідків природних явищ тощо прийнято Закон України від 10 лютого 2000 р. «Про мораторій на проведення суцільних ру-бок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського рай-ону».


Відповідальність за порушення лісового законодавства
На забезпечення охорони і захисту лісів, раціональне їх викори-стання і відтворення спрямоване також закріплення ст. 98 Лісово-го кодексу України переліку порушень лісового законодавства, за вчинення яких винні особи можуть бути притягнені до дис-циплінарної, адміністративної, цивільно-правової або криміналь-ної відповідальності.
Під лісовим правопорушенням слід розуміти протиправну дію або бездіяльність (умисну чи необережну), яка завдає шкоди лісам або земельним ділянкам лісового фонду і передбачає юридичну відповідальність винної у цьому особи.
Особи, які вчинили лісове порушення, крім притягнення їх до різних видів відповідальності, зобов'язані повернути самовільно зайняті ділянки лісового фонду за їх належністю без відшкодуван-ня затрат, понесених за час незаконного користування ними. При-ведення таких земельних ділянок у придатний для ведення лісово-го господарства стан здійснюється винними особами, які са-мовільно зайняли ці ділянки, або за їх рахунок.
Місцеві ради, державні органи охорони навколишнього природ-ного середовища, лісового господарства та інші уповноважені дер-жавні органи України в межах своїх повноважень у порядку, виз-наченому законодавством, вправі приймати рішення про припи-нення робіт, які порушують вимоги щодо безпеки природного ста-ну лісів та їх відтворення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Правова охорона і захист лісів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок