Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат: Договір міни (бартеру)

Загрузка...

Договір міни (бартеру) / сторінка 2

Назва:
Договір міни (бартеру)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,44 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Предметом договору міни може бути практично все те майно, що й у договорі купівлі-продажу. Разом з тим у законодавстві можуть встановлюватися ті чи інші обмеження щодо товарообмінних угод. В умовах рефор-мування системи розподілу продуктів матеріального вироб-ництва, виникнення диспропорцій у структурі виробництва та відсутності у суб'єктів підприємництва достатніх коштів набу-ли поширення бартерні угоди.
Договір міни може також породжувати й негативні тен-денції. Бартерні угоди, зокрема, здатні гальмувати товарообіг сприяти розвитку тіньової економіки, а в умовах дефіциту обігових коштів — спонукати сторони укладати їх на невигід-них та нееквівалентних умовах, особливо у зовнішньоеконо-мічній діяльності. Тому з метою впорядкування здійснення бартерних (товарообмінних) операцій суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності України, регулювання платіжного ба-лансу України 27 січня 1995 р. було прийнято Указ Прези-дента України "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності".
Однак, як свідчить статистика, товарообмінні бартерні угоди (операції) надзвичайно поширилися як у внутрішньому, так і зовнішньоекономічному товарообігові.
Так, у січні-вересні 1997 р. 39,2 відсотка всієї промисло-вої продукції країни було реалізовано на бартерних умовах. При цьому обсяги реалізації продукції за бартерними угодами в чорній металургії становили 41,2 відсотка, в хімічній та нафтохімічній промисловості — 50,1, лісовій, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості — 54,3, промисло-вості будівельних матеріалів — 57,8 відсотка.
Питома вага бартерних операцій у загальному обсязі експорту дорівнювала 11,1 відсотка (у січні-серпні 1996 р. — 23,5 відсотка), імпорту — 10,4 відсотка (16,2 відсотка). Особ-ливо високою в цей період була питома вага бартеру в експорті паперової маси — 96,2 відсотка, каучуку та гумових виробів — 77 відсотків.
Статистичні дані свідчать про те, що заходи, передбачені в Указі Президента України від 27 січня 1995 р., певною мірою спричинили зменшення бартерних угод у зовнішньоекономіч-ному товарообігові.
Однак у загальному товарообігові питома вага бартерних угод у реалізації продукції є надто високою. У зв'язку з цим представники банківської системи запропонували ввести прямі обмеження на здійснення суб'єктами підприємництва бартерних угод, посилити державний контроль та запровади-ти спеціальний режим розрахунків за такими угодами через банківські установи2. На нашу думку, такі пропозиції супере-чать принципам ринкового законодавства, яке утверджує свободу договору та вільного вибору його організаційно-пра-вових форм. Ефективнішим тут може виявитися встановлен-ня відповідного механізму оподаткування бартерних угод та їх цивільно-правового врегулювання.
Відповідно до згаданого Указу бартерна (товарообмінна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності — це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених єдиним договором між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, не опосередкований рухом коштів у готівковій чи безготівковій формі (бартерний договір). В Указі визначається порядок від-криття, внесення та повернення попередніх імпортних депо-зитів у разі здійснення бартерних операцій, предметом яких є високоліквідні експортні товари України, високоліквідні сіль-госппродукція і продукти її переробки та товари, що є критич-ним імпортом для України. Відповідно до ст. 11 згаданого Ука-зу товари, що імпортуються за бартерним договором, підля-гають ввезенню на митну територію України у строки, зазна-чені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення товарів, які фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним до-говором робіт, послуг — з дати підписання акта або іншого документа, що посвідчує виконання робіт, надання послуг. Порушення строків ввезення товарів (виконання робіт, на-дання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від вартості неодержаних товарів в іно-земній валюті, перерахованій у валюту України за офіційним поточним курсом валюти України до долара США на день на-рахування пені.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Договір міни (бартеру)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок