Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Договір міни (бартеру)

Загрузка...

Договір міни (бартеру)

Назва:
Договір міни (бартеру)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,44 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Договір міни (бартеру)


У Цивільному кодексі України немає роз-горнутого визначення договору міни. У ньому лише зазна-чається, що за договором міни між сторонами проводиться обмін одного майна на інше. При цьому кожний з тих, хто бере участь у міні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцем майна, яке одержує (ст. 241 ЦК). Наведені положення з додатковим посиланням на бартер як різновид міни збережено у проекті нового ЦК України.
Договір міни спрямований на невідворотне відчуження кожною із сторін належного їй майна. У сторони, яка за дого-вором міни набуває майно, відповідно виникає право влас-ності (право повного господарського відання або право опе-ративного управління).
За своїми юридичними ознаками договір міни є сплатним, двостороннім і консенсуальним.
Договір міни за змістом і формою має багато спільного з договором купівлі-продажу. У ранній період історичного розвитку, коли суспільство ще не мало грошової одиниці, міна була основною правовою формою забезпечення потреб гро-мадян і товарообігу.
Найістотнішою ознакою для розмежування цих двох дого-ворів є те, що у договорі купівлі-продажу за продаване майно продавцеві сплачується відповідна його вартість лише у гро-шовому виразі. За договором міни у разі нерівноцінності обмінюваного майна сторона, яка отримує річ більшої вар-тості, може компенсувати іншій стороні різницю відповідною сумою. За таких умов, однак, договір міни не перетворюється на договір купівлі-продажу. Більше того, така вартісна різниця може бути також компенсована виконанням певних робіт та наданням за товар меншої вартості відповідних послуг. У чин-ному законодавстві немає перешкод для подібних розрахун-ків у договорі міни.
Викладені положення щодо розрахунків закріплено у про-екті ЦК України (ст. 763).
Відповідно до ст. 242 ЦК України правове регулювання до-говору міни має здійснюватися за правилами про договір купівлі-продажу, якщо інше не випливає із змісту відносин сторін. Таким чином вирішуються питання про форму та умови договору міни, про права, обов'язки та відповідальність сторін за недоліки обмінюваного майна тощо. Правила купівлі-продажу, не властиві договору міни, або ті, що супе-речать його змістові, зокрема правила про сплату за куплену річ грошової суми, до договору міни не застосовуються. Не є договором міни угоди про обмін громадянами жилих приміщень, які вони займають як наймачі, відносини з обміну промислових товарів, придбаних громадянами в роздрібній торговельній мережі, якщо вони з якихось причин не влашто-вують покупця або є неякісними.
До недавнього часу договір міни широко не застосову-вався. Більше того, сфера його застосування постійно звужу-валася. Так, за чинним законодавством, договір міни, в якому однією або обома сторонами виступали державні організації, міг бути укладений лише у випадках, передба-чених законодавством. Між колгоспами та іншими коопе-ративними, а також громадськими організаціями договори міни мали укладатися в межах спеціальної правоздатності їх і якщо це не суперечило закону. Громадяни укладали дого-вори міни переважно побутового характеру. Заборонялися, як правило, товарообмінні відносини між державними орга-нізаціями і громадянами. Наявність цих та багатьох інших обмежень щодо застосування договору міни у сфері товаро-обігу зумовлювалася централізованою плановою системою розподілу матеріальних благ, ігноруванням законів ринкової економіки.
І лише після започаткування економічних реформ ринко-вого спрямування, прийняття нового законодавства про власність, підприємництво тощо договір міни набув вагомішо-го значення. Так, відповідно до ст. 4 Закону України "Про власність" власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону, тобто саме власник обирає спосіб відчуження належного йому майна. У Законі України "Про підприємства в Україні" (ст. 10) зазначається, що підприємства можуть відчужувати, в тому числі обміню-вати, належне їм майно іншим підприємствам, а також за певних умов — громадянам.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Договір міни (бартеру)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок