Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Законодавство України про військову службу

Законодавство України про військову службу

Назва:
Законодавство України про військову службу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,05 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
 
Реферат на тему:
Законодавство України про військову службу


ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СЛУЖБУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю-дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма-льне функціонування та розвиток суспільства.
Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме-тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової служби. Військове законодавство є невід'ємною частиною націона-льного права.
Найвищу юридичну силу в нашій країні має Основ-ний закон — Конституція України. Вона є державно-пра-вовою основою військового законодавства. Воїни Зброй-них Сил користуються всією повнотою прав і несуть усі обов'язки громадян України, що передбачені Конститу-цією. Права воїнів не тільки проголошуються, а й реаль-но забезпечуються. Серед них — права на недоторкан-ність особи, матеріальне забезпечення, освіту, житло, охорону здоров'я, свободу совісті та ін. Ніхто не повинен обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України. Військовослужбовці, як і всі громадяни України, мають виковувати конституційні обов'язки: дотримуватися за-конів держави, сумлінно служити, поважати правила громадського життя.
Законодавство України забезпечує військовослуж-бовцям строкової служби ряд прав і свобод. Вони мають право обирати і бути обраними до Рад народних депута-тів, інших виборних органів держави. Для здійснення цього права командири (начальники) всіх ступенів повин-ні забезпечити належні умови. Військовослужбовці ма-ють право створювати свої громадські об'єднання відпо-відно до законодавства України. Однак вони не можуть бути членами політичних партій, організацій, рухів. Ар-мія і флот перебувають поза політикою, і тому військо-вослужбовці повинні дотримуватися лише загальнодержавної ідеології та законів України. Не допускаються організація військовослужбовцями страйків та участь у їх проведенні.
Воїни Збройних Сил України, інших державних військових формувань мають право оскаржити в суді не-законні дії командирів, військових посадових осіб і орга-нів управління в порядку, передбаченому статутами Збройних Сил.
З утворенням Збройних Сил України докорінно змі-нився підхід до такого права, як свобода совісті. Війсь-ковослужбовці можуть сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні обряди, від-крито висловлювати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Проте релігійні переконання воїнів не повинні перешкоджати проходженню ними строкової військової служби. В деяких випадках стро-кова військова служба замінюється на тривалішу невій-ськову (альтернативну) службу.
Військовослужбовцям гарантується право на недо-торканність особи. Арешт військовослужбовця може бу-ти проведений лише на підставі судового рішення, або із санкції прокурора чи за наказом командира, або в разі дисциплінарного арешту в порядку, передбаченому Дис-циплінарним статутом Збройних Сил України. Забороня-ється використовувати військовослужбовців для вико-нання завдань, не пов'язаних з військовою службою. Во-ни можуть залучатися, за рішенням Верховної Ради, до участі в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійно-го лиха тощо.
У Збройних Силах основні конституційні права та обов'язки громадян дістають свій розвиток і конкретиза-цію у нормах військового законодавства, зокрема в зако-нах «Про оборону України», «Про Збройні Сили Укра-їни», «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей» та ін.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 1 ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ»
Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» був прийнятий Верховною Радою України 25 березня 1992 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Законодавство України про військову службу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок