Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правове регулювання використання земель в сільському господарстві

Правове регулювання використання земель в сільському господарстві

Назва:
Правове регулювання використання земель в сільському господарстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,30 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
 
Р Е Ф Е Р А Т
Правове регулювання використання земель в сільському господарстві
 


Організаційно-правове забезпечення ефективного вико-ристання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві — це сукупність організаційно-правових засобів, що забезпечують продуктивне, ощадливе, економне, еколо-гічно безпечне використання земель та інших природних ре-сурсів, їх постійне відтворення і захист від погіршення якості у процесі сільськогосподарського виробництва. Юридичною базою правового забезпечення такого ощадливого викорис-тання земель і природних ресурсів є чинне законодавство.
Відповідно до Закону про колективне сільськогосподар-ське підприємство від 14 лютого 1992 р. земля передається у колективну власність або надається у постійне чи тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди. Колективне сільськогосподарське підприємство має право використову-вати у встановленому порядку для потреб господарства наяв-ні на землі корисні копалини місцевого значення, торф, лісо-ві угіддя, водні об'єкти та експлуатувати інші корисні власти-вості землі. Правові засади ефективного природокористуван-ня у сільському господарстві передбачаються також щодо інших суб'єктів господарювання — державних сільськогоспо-дарських підприємств, селянських (фермерських) госпо-дарств тощо. Згідно із Господарським кодексом України користування землею та іншими при-родними ресурсами підприємство здійснює у встановленому порядку за плату, а у випадках, передбаченим законодавчими актами України, на пільгових умовах.
Сільськогосподарське підприємство зобов'язане своєчасно здійснювати природоохоронні заходи, спрямовані на знижен-ня і компенсацію негативного впливу його виробництва на природне середовище, здоров'я людей. Фінансування таких заходів робиться за рахунок власних коштів від продажу його майна або ж за рахунок бюджету відповідної місцевої ради або держави. В той же час таке підприємство несе відпові-дальність за додержання вимог і норм щодо охорони, раціо-нального використання та відновлення до рівня встановлених нормативів земель, вод, надр, лісів, інших природних ресур-сів, відшкодовує збитки, завдані в результаті його діяльності. Закон "Про селянське (фермерське) господарство" (в редак-ції від 22 червня 1993 р.) передбачає порядок надання земель для його ведення, встановлює конкретні розміри ділянок, які можуть передаватися у власність та користування, визначає права і обов'язки щодо ефективного використання та охоро-ни земель, закріплює право селянського (фермерського) гос-подарства на використання загальнопоширених корисних ко-палин, водних об'єктів, лісових, мисливських угідь та інших природних ресурсів.
Право на одержання ділянок, інших природних ресурсів, необхідних для здійснення підприємницької діяльності, га-рантує суб'єктам такої діяльності у сільському господарстві Господарський кодекс. Створення необхідної природноресурсової бази для всебічного задово-лення виробничих потреб, розвитку соціальної інфраструкту-ри передбачається законодавством про пріоритетність соці-ального розвитку села і агропромислового комплексу в на-родному господарстві. Забезпечення ефективного викорис-тання земель та інших природних ресурсів здійснюється за допомогою законодавства про використання природних ре-сурсів, охорону навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.
Закон "Про охорону навколишнього природного середо-вища" від 25 червня 1991 р. визначає форми власності на природні ресурси, права громадян, які працюють у сільському господарстві, на участь у розробці та здійсненні заходів щодо раціонального і комплексного використання природних ре-сурсів, здійснення громадянами та юридичними особами аг-ропромислового комплексу спеціального, а у випадках, пе-редбачених законом, і загального природокористування, га-рантії їх реалізації, закріплює компетенцію рад та виконавчо-розпорядчих органів у галузі природокористування, функції управління в цій сфері тощо. Законодавство регламентує використання природних ресурсів, їх поділ на ресурси рес-публіканського і місцевого значення, додержання екологіч-них вимог при їх використанні у сільському господарстві, економне та ефективне природокористування, здійснення екологічної експертизи у разі надання ресурсів у користуван-ня, проведення контролю за їх використанням та визначає види відповідальності за порушення вимог природокористу-вання у сільському господарстві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Правове регулювання використання земель в сільському господарстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок