Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

Назва:
Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,08 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
 
Р Е Ф Е Р А Т
 
на т е м у:
„Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств”


Колективне сільськогосподарське підпри-ємство може мати у власності майно, кошти, цінні папери (акції, валюту, векселі чи облігації) та інші матеріальні та нематеріальні цінності. Все майно залежно від ролі та цільового призначення об'єктів права власності поділяється на окремі складові частини — господарські фонди. Науково-обгрунто-вана класифікація майнових цінностей КСГП, ВСГК. АСГТ спрямована на оптимальне одержання від майнових фондів найбільшої ефективності, досягнення прибутковості кожної з галузей сільського господарства, належної матеріальної заін-тересованості, задоволення життєвих потреб членів і праців-ників колективного сільськогосподарського підприємства.
Правовий режим фондів — це сукупність усіх правомочностей власника, взятих у їх єдності, з приводу кожного або групи об'єктів права власності, крім того, визначений норма-ми права режим певної, відокремленої за своїми економічни-ми властивостями частини майна, яка характеризується єди-ним для неї призначенням, однорідними правами та обов'яз-ками КСГП, ВСГК, АСГТ щодо володіння, користування і розпорядження засобами цього фонду. Дане поняття охоплює характерні дія засобів цієї групи джерела їх утворення, спо-соби виникнення на них права власності і способи його при-пинення, а також властиві цій групі засобів правові форми вчинення ними юридичних дій та правової її охорони. Своє-рідним моментом у визначенні правового режиму фондів є те, що підприємство наділено такими правомочностями одно-часно як колективне підприємство і як юридична особа.
Примірний зразок статуту КСГП (п. 1.14), відповідні йому пункти є в статутах кожного, окремо взятого КСГП, та-кож відповідно до річних виробничо-фінансових планів та форм річної звітності про діяльність господарства в КСГП визначають такі громадські фонди: основні виробничі фонди громадського призначення, основні виробничі фонди несільськогосподарського призначення, основні невиробничі фон-ди, фонд власних оборотних засобів, натуральний і грошовий фонд оплати праці, фонди економічного стимулювання та ін-ші спеціальні фонди.
Серед об'єктів права власності КСГП, ВСГК, АСГТ про-відну роль відіграють виробничі фонди. Зокрема, це виробни-чий фонд сільськогосподарського призначення. Згідно з за-конами "Про власність" (ст. 25), "Про колективне сільсько-господарське підприємство" (п. 1 ст. 7), п. 4.1 Примірного зразка статуту до нього належать: земля, будинки, споруди, трактори, комбайни та інші машини, устаткування, транспортні засоби, робоча і продуктивна худоба, багаторічні пло-дові, ягідні, виноградні та лісові насадження, меліоративні та зрошувальні споруди, кошти, передані КСГП для утворення статутного фонду міжгосподарських підприємств (організа-цій), а також частка (пай) в майні агрокомбінатів, міжгоспо-дарських підприємств та інших суб'єктів підприємництва.
До основних виробничих фондів несільськогосподарського призначення належать: промислові виробничі основні за-соби (наприклад, підсобні виробництва і промисли), засоби будівництва, заклади торгівлі і громадського харчування то-що.
До основних невиробничих фондів КСГП, ВСГК, АСГТ належать: жилі приміщення, обладнання та інше майно жит-лового призначення; об'єкти комунального та побутового об-слуговування населення; клуби, бібліотеки, школи, спортивні споруди, дошкільні дитячі заклади, медпункти, інші об'єкти культури, мистецтва, організацій охорони здоров'я, фізичної культури та соціального забезпечення.
Правовий режим основних фондів КСГП, ВСГК, АСГТ характеризується такими ознаками: а) засоби основного фон-ду повинні використовуватися колективним сільськогоспо-дарським підприємством виключно за їхнім господарським призначенням; б) основні засоби повинні бути в економічно доцільній кількості та видах, у разі потреби вони можуть зростати або зменшуватися (коли вони зайві та негативно впливають на собівартість продукції, яка виробляється). Кошти, одержані від реалізації основних засобів (через їх не-придатність, неможливість або економічну недоцільність використання), витрачаються за розсудом власника, зокрема для поповнення основних засобів; в) у разі добровільного ви-ходу (а не виключення за дисциплінарні правопорушення) з колективного сільськогосподарського підприємства громадя-нин має право на виділ належного йому паю; г) у випадку ліквідації колективного сільськогосподарського підприєм-ства, майно, що залишилося після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між члена-ми цього КСГП.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок