Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Адвокат – представник відповідача

Адвокат – представник відповідача

Назва:
Адвокат – представник відповідача
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,73 KB
Завантажень:
368
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Адвокат – представник відповідача
ПЛАН
Вступ
Зважаючи на суспільну значущість і складність професій-них обов'язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, фундаментальне знання чинного законо-давства, практики його застосування, опанування тактики, мето-дів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.
Адвокат зобов'язаний надавати правову допомогу клієн-там компетентне і добросовісно, що передбачає знання відповід-них норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються дору-чення клієнта і можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до належного виконання доручення.
Адвокат повинен як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті бути чесним і порядним; не вдаватися до ома-ни, погроз, шантажування, підкупу, використання тяжких матері-альних чи особистих обставин інших осіб або інших протизакон-них засобів для досягнення своїх професійних чи особистих ці-лей; поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується в різних відносинах.
Адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодав-ством про види адвокатської діяльності на підставі угоди з клієн-том про надання правової допомоги або за призначенням особи.
Адвокату забороняється приймати доручення, якщо ре-зультат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними.
1. Взаємовідносини адвоката із клієнтом
Якщо клієнт наполягає на використанні засобів виконан-ня доручення, котрі є протиправними, адвокат повинен повідо-мити клієнта про неприпустимість їх застосування та вказати на можливі законні шляхи досягнення того самого або подібного ре-зультату. Якщо і при цьому не вдається узгодити з клієнтом змі-ну змісту доручення, адвокат зобов'язаний відмовитись від укла-дення з клієнтом угоди.
Адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об'єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат (адвокатське об'єднання) зв'язаний угодою про надання правової допомоги, або якщо є розумні підстави вважати, що пе-редбачуваний розвиток інтересів нового і попереднього клієнта призведе до виникнення суперечності інтересів.
Адвокат не може прийняти доручення, знаючи, що його виконання може суперечити його власним інтересам, інтересам його родичів чи адвокатського об'єднання, членом котрого він є, або суперечитиме його професійним та іншим обов'язкам, пар-тійним чи релігійним переконанням.
Прийняття доручення за таких обставин можливе лише за умови повідомлення клієнту про можливий конфлікт інтересів і отримання письмової згоди клієнта на представництво його інте-ресів цим адвокатом, а також за умови, що адвокат впевнений, що він зможе зберегти незалежність і об'єктивність своїх виснов-ків та дій, а також дотримання всіх інших професійних та етич-них вимог при виконанні цього доручення.
У будь-якому випадку адвокат не може прийняти дору-чення, в предметі якого безпосередньо зацікавлений він особисто або його близький родич (або партнер, помічник, член технічного персоналу, член адвокатського об'єднання, до якого належить ад-вокат), від клієнта, інтереси котрого суперечать інтересам вказа-них осіб.
Адвокат не повинен приймати доручення, виконання яко-го може потягнути за собою розголошення відомостей, конфіден-ційність котрих охороняється цими Правилами, крім випадків, коли на це буде отримано письмову згоду особи, зацікавленої у збереженні конфіденційності, за умови, що її інтересам при цьому об'єктивно не буде завдано шкоди.
У випадку відмови від прийняття доручення адвокат зо-бов'язаний зберігати конфіденційність інформації, повідомленої йому клієнтом у ході переговорів про прийняття доручення, або такої, що стала йому відомою у зв'язку з цим.
Адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зок-рема, спонукати свідків до давання завідомо неправдивих свід-чень, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу тощо), використовувати свої особисті зв'язки для впливу на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво інтересів клієнтів, використо-вувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіден-ційність якої охороняється законом, використовувати інші засо-би, що суперечать чинному законодавству.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Адвокат – представник відповідача

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок