Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Інститут прокурорсько-наглядового права

Інститут прокурорсько-наглядового права

Назва:
Інститут прокурорсько-наглядового права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,45 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Інститут прокурорсько-наглядового права представляє со-бою і норми, що встановлюють строки прокурорсько-нагля-дової діяльності. Вони автором охарактеризовані в загально-му вигляді. Це буде сприяти більшій чіткості прокурорського нагляду і стрункій системі законодавства.
Розглянуті в цьому розділі питання правового регулювання порядку і умов організації діяльності прокуратури дозволяють рекомендувати загальні висновки.
Внутрішня єдність суті і призначення прокурорського нагля-ду як діяльності по забезпеченню властивими тільки прокура-турі методами законності функціонування державних і громад-ських органів, підприємств, установ і організацій різних форм власності, єдині завдання прокурорського нагляду і функція прокурорів обумовлюють і кінцеву єдність системи його пра-вового регулювання. У загальній схемі його побудови повин-но бути дотримане послідовне правове забезпечення проку-рорсько-наглядової діяльності як з погладу дотримання ієрархії прокурорського наглядового права нормативних актів різних рівнів і спеціалізації, так і з погладу їх послідовності і ступе-ня конкретизації правового регулювання різних питань про-курорського нагляду. Ця схема повинна враховувати інтереси всієї України у сфері забезпечення єдності законності засобами і методами прокурорського нагляду, а також інтереси Авто-номної Республіки Крим, що повинно визначати необхідність послідовного виділення і розмежування компетенції органів прокурорського нагляду. Вказані об'єктивні реальності повинні бути відтворені в законодавстві про прокурорський нагляд, яке повинно бути єдиним для всієї України.
Законодавство України повинно мати правові норми і інсти-тути, що визначають основи організації і діяльності всієї систе-ми прокуратури України, а також безпосередньо систему і діяльність центральних і централізованих органів прокуратури.
Вдосконалення прокурорсько-наглядового права повинно здійснюватися шляхом одночасної підготовки і прийняття цілого блоку нормативних актів, що забезпечать всі сторони проку-рорсько-наглядової діяльності. В іншому разі досить важко за-безпечити належну погодженість в середині самої системи. Тому доцільно не поспішати з підготовкою окремих правових актів, а виходити з необхідності комплексного підходу до реформи прокурорсько-наглядового права в цілому, а також прийняття нових кодексів, зокрема Кримінально-процесуального, який буде визначати повноваження прокурора в кримінальному су-дочинстві і в першу чергу підтримання в суді обвинувачення.
100
ГЛАВА ПІ, ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
§1. Проблеми організаційного і правового забезпечення підтримання державного обвинувачення
Проблеми процесуального права останнім часом набувають особливої актуальності, що обумовлено завданням побудови правової держави, неухильного дотримання встановлених про-цесуальних гарантій прав і свобод громадян України.
Процесуальне право в широкому значенні слова — це регла-ментована процедурно-організаційна діяльність суб'єктів права, включаючи процесуальні форми, процесуальне провадження, процесуальні стадії, процесуальний режим.1 У поширеному значенні — це також і правозастосувальна діяльність, яка до-сить часто безпосередньо торкається правозастосувальної діяль-ності і впливає на неї.
Розробляються питання щодо процесуальної регламентації діяльності органів державної влади, прокурорського нагляду тощо.
Згідно зі стратегією правової політики нашої держави її мета полягає в оновленні законодавства, його кардинальному пере-гляді з тим, щоб воно якомога повніше відповідало завданням формування правової держави.
Невід'ємними частинами цієї політики є також характер і глибина змін радянського процесуального законодавства. З цього питання існує така точка зору. На основі властивої ан-гло-саксонському судочинству змагальності розширити останню і в нашому кримінальному процесі шляхом введення санкціо-нування арешту судом і розгляду кримінальних справ розщи-реною колегією, судом присяжних, а також прийнявши систему апеляційних судів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Інститут прокурорсько-наглядового права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок