Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Ринок послуг комерційних банків

Ринок послуг комерційних банків

Назва:
Ринок послуг комерційних банків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,84 KB
Завантажень:
43
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
Ринок послуг комерційних банків


Зміст


ВСТУП
Економічний розвиток країни багато в чому залежить від розвитку її інфраструктурних елементів, до яких належить банківська сфера.
Сучасні комерційні банки — розвинені фінансово-кредитні установи, які орієнтуються на міжнародні стандарти й практику діяльності провідних банків-ських установ світу. В умовах зростаючої конкуренції банки повинні швидко ре-агувати на потреби клієнтів і залучати нових потенційних клієнтів.
Роль комерційних банків як головних суб'єктів грошово-кредитних відно-син у суспільстві визначається їхніми можливостями залучати тимчасово вільні кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси для задоволення фінансових потреб реального сектору економіки з метою забезпе-: чення безперервності індивідуального обігу капіталів підприємств. Саме від здат-ності банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів господарювання значною мірою залежать перспективи подолання спаду вітчизняної економіки та її подальшого зростання.
У перехідній економіці спостерігається суттєве обмеження ресурсної бази комерційних банків, що, в свою чергу, зменшує масштаби банківського креди-тування. Банківське кредитування та отримання процентів за кредит є важли-вим джерелом отримання прибутків комерційним банком, проте не єдиним. Нинішній стан розвитку банківської системи характеризується значною кількістю банківських продуктів, які класифікуються за різними ознаками.
Отже, крім депозитних, кредитних, розрахункових та інших поширених банківських операцій, комерційним банкам доцільно використовувати й нетра-диційні послуги, що дасть змогу розширити клієнтуру, збільшити обсяг прибут-ку та диверсифікувати ризики. Нетрадиційні банківські послуги широко вико-ристовуються у розвинутих країнах світу. В Україні такі послуги надають лише деякі комерційні банки і в дуже незначних обсягах. Становлення і розвиток рин-ку нетрадиційних банківських послуг — це тривалий процес, який лише розпо-чався в Україні. Це перший крок, оскільки їхнє використання має чимало пе-реваг як для клієнтів, так і для банківських установ.
Актуальність теми роботи зумовлена тим, що кількість послуг, які надає більшість вітчизняних банків є досить обмеженою, а конкуренція, яка все посилюється вимагає від вітчизняних банківських установ все більшого розширення послуг, які вони надають клієнтам.
Метою роботи являється вивчення світового досвіду розвитку ринку банківських послуг та на основі його аналізу дослідження стану, основних проблем та напрямів розвитку вітчизняного ринку банківських послуг.
При написанні роботи ставилися такі завдання:
Визначити сутність, роль і функції комерційних банків на сучасному етапі;
Розглянути основні характеристики банківських послуг;
Проаналізувати світовий досвід розвитку банківських послуг;
Провести дослідження становлення та напрямів розвитку вітчизняного ринку банківських послуг;
Окреслити основні шляхи розвитку банківських послуг вітчизняних комерційних банків;
На прикладі АТ ІНДЕКС-БАНК розглянути спектр та якість послуг комерційних банків на нинішньому етапі їх розвитку.
Об’єктом дослідження є діяльність комерційних банків на сучасному етапі.
Предметом дослідження виступає ринок банківських послуг.
Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
В першому розділі зроблено дослідження основних підходів до сутності банківських установ на сучасному етапі, проаналізовано їх головні функції. Розкрито основні характеристики банківських послуг, як традиційних, так і нетрадиційних. Наведено різні підходи до класифікації банківських послуг.
Другий розділ присвячено становленню та сучасним тенденціям вітчизняного ринку банківських послуг. Окремо акцентовано увагу на основних етапах становлення ринку банківських послуг в Україні. Розглянуто основні тенденції розвитку сучасного вітчизняного ринку банківських послуг
В третьому розділі зроблено дослідження послуг, які надаються комерційними банками України (на прикладі АТ “ІНДЕКС-БАНК”).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Реферат на тему: Ринок послуг комерційних банків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок