Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Авторський договір

Авторський договір

Назва:
Авторський договір
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,58 KB
Завантажень:
408
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Авторський договір


Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, визначених законом. Договірна фор-ма використання твору забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майно-вих прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони придба-вають певні права, яких не мають інші особи, і в зв'язку з цим можуть окупити свої затрати, пов'язані з відтворенням і розповсюдженням творів, і отримати доход.
Автор або інший володілець авторських прав передає за авторським договором про передачу виняткових прав — виняткове право використовувати твір певним способом і в установлених договором межах тільки особі, якій ці права передають-ся, про передачу певинятковнх прав — право дозволяти або забороняти подібне використання твору нарівні з іншою особою, яка отримала дозвіл на використан-ня цього твору таким само способом. Права, що передаються за авторським дого-вором, вважаються иевинятковими, якщо в договорі прямо не передбачено інше. Авторський договір повинен передбачати способи використання твору; термін і територію, на які передається право; розмір винагороди і порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і терміни її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть істотними. Умови авторсь-кого договору, що обмежують автора у створенні в майбутньому творів на певну тему або в певній галузі, недійсні. Уразі передачі повноваження за авторським до-говором автору повинна бути забезпечена можливість отримати майнову вигоду від використання створеного ним твору.
Типові форми окремих авторських договорів не мають нормативного характеру і є для учасників майбутнього авторського договору лише рекомендованими зраз-ками договору.
Найпоширенішими видами договорів про використання творів є авторські до-говори замовлення; видавничі договори — про видання або перевидання чіюру в оригіналі; постановочні — договори про публічне виконання неопублікованого твору; сценарні — про використання неопублікованого твору в кіно- або телеві-зійному фільмі; договори художнього замовлення — про створення твору образо-творчого мистецтва з метою його публічного показу; договори про видання творів у перекладі, у переробці; авторські договори на створення і передачу комп'ютер-них програм.
Авторський договір замовлення укладається па створення конкретного твору, за яким автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовнику. У рахунок обумовленої договором винагороди замовник зобов'я-заний виплатити автору аванс. Розмір і терміни виплати визначаються угодою сторін. Сторона, що не виконала або виконала неналежним чином свої зобов'я-зання, повинна відшкодувати потерпілій стороні заподіяні збитки, включаючи і упущену вигоду. У разі відступлення автора від вимог, що містяться в договорі, за-мовник твору вправі вимагати відповідної доробки.
Найпоширенішим видом авторського договору є видавничий договір на літера-турні твори, на твори образотворчого мистецтва, па музичні твори, на видання пе-рекладу раніше випущеного у світ літературного твору та інші.
У разі укладання договору на видання володільцю авторських прав немає по-треби оформляти псревідступлення своїх авторських (майнових) прав, утому чис-лі права контролю за виданням свого твору. Відповідно до деяких законів, шо регулюють майнові права, передача права автора на публікацію роботи може вия-витися неможливою. У разі укладання договору на публікацію володілець авторсь-ких прав, як правило, обмежус своє право на призначений до видання твір тією мірою, якою це необхідно видавцеві для виконання своєїробоїи, У той же час ав-торське право залишається за автором або іншим правоволодільцем.
Автором, по суті видавничого договору, повинна бути надана видавцеві ліцен-зія, що включає в себе всі права, необхідні для оптимальної реалізації плановано-го видання. Щоб становити собою цінність для видавця, ліцензія повинна давати йому можливість захищати свою видавничу діяльність від третіх осіб.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Авторський договір

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок