Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевогосамоврядування в галузі земельних відносин.

Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевогосамоврядування в галузі земельних відносин.

Назва:
Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевогосамоврядування в галузі земельних відносин.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,14 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат з правознавства.
Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування в галузі земельних відносин.
Повноваження Верховної Ради України
в галузі земельних відносин.
До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних відносин належить:
а) прийняття законів у галузі регулювання земель-* них відносин;
б) визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель;
в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель;
г) встановлення і зміна меж районів і міст;
ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель;
д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України.
Згідно ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада Украї-ни.
Ст. 92 Конституції України встановлюється, що ви-ключно законами України визначаються засади влас-ності, використання природних, в тому числі земельних, ресурсів. Так, початком реального реформування земель-них відносин в Україні слід вважати прийняття Верхо-вною Радою Закону від 30.01.1992 р. «Про форми вла-сності на землю» і в подальшому — Земельного кодексу України в редакції від 13.03.1992 р. Значним кроком в реформуванні аграрно-земельних відносин було прийняття законів України від 14.02.1992 р. «Про колективне сільськогосподарське підприємство», від 22.06.1993 р. «Про внесення змін і доповнень в Закон України «Про селянське (фермерське) господарство та інші.
Певний час неприйняття відповідних змін до земель-них законів Верховною Радою обумовило наявність так званого «земельно-правового вакууму», який частково ліквідовувався Указами Президента України, особли-во з питань реформування аграрного сектора економі-ки. Прийняття Верховною Радою Земельного кодексу України від 15.11.2001 р. потребує інтенсифікацію законодавчого процесу, розроблення і введення в дію цілої низки законів, зокрема «Про розмежування зе-мель права державної та комунальної власності», «Про реєстрацію прав на землю», «Про іпотеку», «Про охо-рону родючості земель,» «Про землеустрій» та інших. Поряд із своєю основною функцією — законодав-чою — Верховна Рада затверджує постанови, які мають програмний характер. Так, 18.12.1990 р. парламентом затверджено постанову «Про земельну реформу», 5.03.1998 р. — «Основні напрями державної політи-ки у галузі охорони довкілля, використання природ-них ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».
Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим
у галузі земельних відносин
До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин на тери-торії республіки належить:
а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;
б) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;
в) погодження загальнодержавних програм вико-ристання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території Автономної Республіки Крим;
г) затвердження та участь у реалізації республі-канських програм використання земель, підвищен-ня родючості ґрунтів, охорони земель;
ґ) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної вла-сності, що проводяться органами виконавчої влади;
д) координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;
е) координація діяльності місцевих органів земель-них ресурсів;
є) координація здійснення контролю за викорис-танням та охороною земель;
ж) внесення до Верховної Ради України пропози-цій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;
й) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Територіальний устрій України ґрунтується на за-садах єдності та цілісності державної території.
Відповідно до ст. 134 Конституції України Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конститу-цією України, вирішує питання, віднесені до її відома.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 



Реферат на тему: Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевогосамоврядування в галузі земельних відносин.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок