Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Промислова власність і авторське право

Промислова власність і авторське право

Назва:
Промислова власність і авторське право
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,75 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Р е ф е р а т
на тему:
“Промислова власність і авторське право”


Із загального поняття інтелектуальної власності міжнародно-правові документи виділяють окремо промислову влас-ність, до якої належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фабричні або товарні знаки, знаки обслуговування і вказівки щодо походження або найменування місця поход-ження, а також припинення недобросовісної конкуренції.
Інші об’єкти інтелектуальної власності, які залишилися за межами поняття промислової власності, складають групу результатів творчої діяльності, що охороняється авторським правом. Ця група не має спеціальної назви.
Отже, всі результати творчої діяльності з точки зору цивільно-правової охорони поділяються на дві групи: одна охороняється авторським правом, інша — патентним. У цивільно-правовому регулюванні відносин, що складаються у зв’язку зі створенням, використанням і охороною зазначених результатів, є чимало спільного, але існує й багато відмін-ностей. Передусім варто наголосити, що всі зазначені резуль-тати чинним законодавством визнані товаром і, отже, можуть бути об’єктом будь-яких цивільних правочинів. У період пере-ходу до ринкової економіки це має істотне значення, оскільки результати творчої діяльності в такий спосіб стають об’єктом цивільного обороту і створюють ринок духовної і науково-технічної продукції.
Таким чином у цивільному праві і в цивільному законо-давстві склалося два самостійних правових інститути — ав-торське право і патентне право або право промислової влас-ності.
Спільною суттєвою ознакою цих двох правових інститутів є те, що об’єктами авторських і патентних прав є саме резуль-тати творчої діяльності людини. Характерна риса і особливість їх — регулювання відносин, які складаються у зв’язку з твор-чою діяльністю людей. Ніяка інша діяльність, що не має твор-чого характеру, не може бути предметом регулювання цих інститутів. Тому і в авторському, і в патентному законодавстві акцентується, що творцем може бути тільки людина. Але при цьому слід мати на увазі, що суб’єктом творчої діяльності може бути справді тільки людина або група (колектив людей, але не організацій) юридичних осіб. Водночас суб’єктами ав-торських і патентних відносин (прав і обов’язків) можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Суб’єктом авторських прав може бути, наприклад, кіностудія, телестудія, видав-ництво та інші юридичні особи. Суб’єктом патентних прав можуть бути роботодавці, підприємства будь-яких форм влас-ності та інші юридичні особи.
Творчий характер діяльності означає, що надання будь-якої технічної допомоги автору чи винахіднику — консультації, розрахунки, креслення, оформлення заявок — не має творчого характеру і не підпадає під поняття творчість, а такого роду допомога не може вважатися творчим співавторством.
Не має творчого характеру і тому не вважається творчістю запозичення, переймання і використання чужого, хай навіть надто позитивного досвіду, використання результату за ліцен-зією тощо.
Творчий характер діяльності означає передусім певну інди-відуальність, як кажуть, „власний почерк” автора, який виріз-няє таку діяльність з-поміж іншої.
Другою спільною ознакою цих двох видів творчої діяль-ності є те, що вони мають завершитися певним результатом, об’єктивованим у певну матеріальну форму або зафіксованим у певному матеріальному носії. Якщо ж творчий пошук не завершився певним результатом, то немає об’єкта правової охорони — нічого охороняти. Проте слід мати на увазі, що під правову охорону підпадає будь-який результат творчого пошуку, в тому числі й негативний, незалежно від його суспільної цінності.
При цьому результати науково-технічної творчості мають бути реалізовані не просто у певній матеріальній формі (крес-лення, зразок, опис тощо), айв установленому порядку визнані відповідним державним органом саме тим результа-том, на досягнення якого був спрямований творчий пошук. Винахід має бути описаний у заявці чи відображений у крес-леннях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Промислова власність і авторське право

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок