Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Предмет, метод, система трудового права

Предмет, метод, система трудового права

Назва:
Предмет, метод, система трудового права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,02 KB
Завантажень:
33
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Предмет, метод, система трудового права


План
Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці
Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України
Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України
Метод правового регулювання трудових відносин
Функції трудового права України
Система трудового права України


1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці
Виробництво нових товарів у більшості випадків розгля-дається як юридичний факт, що викликає виникнення відно-син власності. Усі дозволені власнику дії закон зводить до трьох основних загальних понять: володіння, розпорядження та ко-ристування. Під цими правовими категоріями приховані певні економічні відносини.
Зокрема, п. 1 ст. 2 Закону України «Про власність», прий-нятого Верховною Радою України 7 лютого 1991 р. визначає право власності як урегульовані законом суспільні відносини по володінню, користуванню та розпорядженню майном. При цьому саме власник на свій розсуд володіє, користується і роз-поряджається належним йому майном.
Володіння в економічному розумінні є існуючою в суспіль-стві системою розподілу засобів виробництва і засобів спожи-вання, відносин між людьми в суспільстві по розподілу цих засобів і предметів. Право ж володіння становить надане зако-ном для певної особи правомочність утримувати майно у себе і безперешкодно впливати на нього. При цьому не допускається фактичний вплив на це майно інших осіб.
Розпорядження становить собою економічне поняття уп-равління майном. Право ж розпорядження є правомочністю змінювати або припиняти правовідносини власності в цілому або в будь-якому з його елементів. Розпорядженням можна вважати будь-яку дію, спрямовану на змінення або припинен-ня права власності в цілому або будь-якої її правомочності. Можливість вчинення таких дій забезпечується законом, що визначає зміст права власності.
На відміну від володіння, яке відображує одну з сторін влас-ності — статику, розпорядження здійснюється як у процесі ви-робництва, так і при розподілі та обміні, тому виражає другу сторону власності — її динаміку.
Користування в економічному розумінні означає процес ви-робництва, застосування праці, при якій здійснюється викори-стання засобів виробництва. Право користування означає зас-тосування праці до майна, одержання товарів та прибутку, за-доволення за допомогою речей різних матеріальних і культурних потреб.
Статичний стан власності створює передумову організації і застосування праці, обумовлює виробництво певного виду і певного роду матеріальних благ. Динамічний же стан власності створюється безпосередньою працею виробників. Предмети праці і матеріальні блага при застосуванні праці споживаються, але споживаються з тим, щоб створити нові товари і матері-альні цінності в значно більшій кількості або кращої якості, що викликає збільшення і зміцнення власності.
Сукупність повноважень (володіння, розпорядження та ко-ристування), що належать власнику, створює суб'єктивне пра-во власності, інститути якого відносяться до різних галузей права. Саме завдяки власності при застосуванні праці створю-ються суспільні трудові відносини. Природа поєднання здат-ності до праці громадянина із засобами виробництва визначає ставлення працівника до трудового процесу і його зацікавленість у наслідках як своєї роботи, так і роботи всього підприємства чи організації.
Важливе значення для права власності на засоби вироб-ництва мають також закони України від 27 березня 1991 р. «Про підприємства в Україні», від 7 лютого 1991 р. «Про підприєм-ництво», від 4 березня 1992 р. «Про приватизацію майна дер-жавних підприємств», від 6 березня 1992 р. «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
Для свого здійснення праця має бути належним чином організованою і керованою. Закономірністю розвитку управлі-ння виробництвом є залежність форм управління від форм влас-ності, яка може бути охарактеризована як закономірність відпо-відності форм управління формам власності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Предмет, метод, система трудового права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок