Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони

Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони

Назва:
Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,22 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони


Захист прав інтелектуальної власності є конституційним обов'яз-ком нашої держави. Відповідно до ст. 54 Конституції України грома-дянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і тех-нічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Нагальна необхідність ефективної охорони інтелектуальної власності для України зумовлюється обраною нею стратегією побудови цивілізованих ринкових відносин, забезпеченням соціальної орієнтації економіки та інноваційного соціально-економічного розвитку, що має спиратися, на самперед, на активізацію власного інтелектуального потенціалу.
Україна вже є учасницею більшості (15 з 26) з універсальних міжнародних конвенцій і договорів у сфері охорони інтелектуальної власності. Це свідчить про її інтелектуальне прогресуюче входження до світових структур, які регулюють власність. Проте, така участь все ще є недостатньою. Головною проблемою є відсутність участі України в СОТ та Угоді ТРІПС, а також у ряді нових конвенцій і договорів. Це значною мірою пов'язано з недостатньо відпрацьованою базою відносно інтелектуальної власності в правовому аспекті [1].
Цивільний кодекс України (книга четверта) присвячено визначенню та охороні виключних прав інтелектуальної влас-ності. Законодавство про право інтелектуальної власності - це система правових норм про особисті немайнові і майнові права на всі ті результати інтелекту-альної діяльності і прирівняні до них об'єкти, що визнаються й охо-роняються законом.
Відповідно до Конвенції, якою була заснована Всесвітня орга-нізація інтелектуальної власності у 1967 р. у Стокгольмі, інтелектуальна влас-ність об'єднує права, що належать до:*
літературних, художніх і наукових здобутків;*
виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- і теле-візійних передач;*
винаходів у всіх галузях людської діяльності;*
наукових відкриттів;*
промислових зразків;*
товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових наймену-вань і комерційних позначень;*
захисту від недобросовісної конкуренції;*
всі інші права, що належать до інтелектуальної власності у
виробничій, науковій, літературній і художній галузях [2]. 
Перелік об'єктів, на які можуть розповсюджуватися права інте-лектуальної власності, не є вичерпним. Творча діяльність людини у руслі загального розвитку економічних відносин постійно дає при-від говорити про появу нових подібних об'єктів. Зокрема, це назви доменів у Всесвітній електронній мережі Інтернет.
Спираючись на зазначені положення Конвенції, у ст. 420 ЦК України конкретизовано перелік об'єктів права інтелектуальної власності, яким в Україні надано правову охорону. А саме: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мов-лення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; топографії інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; фірмові найменування, знаки для товарів і послуг, географічні зазначення; комерційні таємниці.
Літературні і художні твори, комп'ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми охороняються законодав-ством про авторське право і суміжні права, до об'єктів права про-мислової власності належать винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що захищаються патентним правом, засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, виробленої продукції (комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення), а та-кож окрема група об'єктів, які можна назвати нетрадиційними ре-зультатами інтелектуальної діяльності (компонування інтеграль-них мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, поро-ди тварин, комерційні таємниці тощо).
Визначення поняття права інтелекту-альної власності як права особи на результат інтелектуальної твор-чої діяльності подається у ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок