Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правові та організаційні питання охорони праці в галузі

Правові та організаційні питання охорони праці в галузі

Назва:
Правові та організаційні питання охорони праці в галузі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,82 KB
Завантажень:
630
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
Правові та організаційні питання охорони праці в галузі


Права громадян, у тому числі працівників, закріплені у відповідних нормативно-правових актах, може бути реалізо-вано тільки за умови, якщо в нормативному порядку будуть встановлені для цього необхідні гарантії.
Закон України "Про охорону праці" передбачає цілий ряд гарантій прав громадян на охорону праці як при укла-денні трудового договору, так і під час роботи на підприємстві.
Закон "Про охорону праці", прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 p., був переглянутий і затверджений Президентом України в новій редакції 21 листопада 2002 р. Він складається з преамбули та 9 розділів. Відзначимо деякі важ-ливі моменти, занотовані в Законі. Так, у розділі І "Загальні по-ложення" (стаття 1) наводяться визначення понять: "охорона праці", "роботодавець", "працівник", та окреслюється дія цього Закону (стаття 2), який поширюється на всіх фізичних та юри-дичних осіб. У статті 3 йдеться про те, що при укладанні міжна-родних договорів, на обов'язковість яких надала згоду Верховна Рада України, в яких встановлено інші норми, ніж ті, що передба-чені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору. Основними принципами держав-ної політики в галузі охорони праці (стаття 4) є пріоритет жит-тя та здоров'я людини перед будь-якими результатами вироб-ничої діяльності, її соціальний захист та відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, навчання з питань охорони праці, повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здоро-вих умов праці шляхом суцільного контролю та ін. .
У розділі II "Гарантії прав громадян на охорону праці" пе-редбачено, що роботодавець зобов'язаний інформувати пра-цівника про умови праці; виплачувати компенсацію за шкід-ливі умови праці або в разі смерті; забезпечувати соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань (оплата з Фонду соціального страхування від нещасних випадків); від-шкодовувати шкоду, заподіяну працівникові на виробництві; письмово, не пізніше як за 2 місяці, інформувати працівника про зміни виробничих умов або пільг; забезпечувати спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з чинними норматива-ми та умовами колективного договору; зафіксовано право пра-цівника відмовитись від виконання робіт, якщо це загрожує його здоров'ю та життю, та ін.
У Законі є статті про охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів.
У розділі III "Організація охорони праці" йдеться про те, що роботодавець обов'язково створює систему управління охороною праці на підприємстві і забезпечує її функціонування для досяг-нення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці. В розділі наведені обов'язки працівників: дбати про здоров'я і безпеку як особисту, так і оточуючих; знати і ви-конувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; проходити встановлені законодавством медичні огляди. Праців-ник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
У статті 15 йдеться про створення на підприємстві служби охо-рони праці при кількості працюючих - 50 і більше осіб, при меншій чисельності - очолює службу охорони праці сумісник або сто-ронній спеціаліст на договірних засадах (відповідно до Типового положення про службу охорони праці). Служба охорони праці підпорядковується роботодавцю, а її керівники та спеціалісти за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Працівники служби мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи, зупиняти ро-боту виробництва, дільниці, машини або устаткування в разі по-рушень правил безпеки, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих та ін. Ліквідація служби охорони праці можлива тільки у разі ліквідації підприємства. Для допомоги службі охорони праці на підприємстві, згідно з Типовим положенням, може бути ство-рена комісія з питань охорони праці. Рішення комісії мають реко-мендаційний характер.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Правові та організаційні питання охорони праці в галузі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок