Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Припинення шлюбу

Припинення шлюбу

Назва:
Припинення шлюбу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,63 KB
Завантажень:
274
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
на тему
“Припинення шлюбу”


Припинення шлюбу
Під припиненням шлюбу розуміється зумовлене певними юридичними фактами припинення на майбутнє правовідносин між подружжям, які виникли з зареєстрованого дійсного шлю-бу. Припинення шлюбу відрізняється від визнання останнього недійсним тим, що воно спрямоване на майбутнє, тоді як виз-нання шлюбу недійсним має зворотну силу і припиняє правові наслідки шлюбу з моменту його укладення.
Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу. Зазначені підстави припинення шлюбу закріплені у статті, що коментується.
Право- та дієздатність людини припиняються з настанням її смерті — певного юридичного факту, який підтверджується довідкою лікувальної установи або показаннями свідків. При цьому реєстрація припинення шлюбу в органах РАЦСу не потрібна, реєстрації підлягає лише сам факт смерті. Ця реєс-трація провадиться відповідно до правил, передбачених статтями 169—172 КпШС, що є чинними у частині, яка не су-перечить новому СК, до прийняття спеціального закону (див. ч. 2 розділу VII), а також Правил реєстрації актів цивільного ста-ну в Україні.
Порядок та умови оголошення громадянина померлим виз-начаються цивільним законодавством. Згідно зі ст. 46 ЦК фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або давали підставу припускати її загибель від певного нещасного випад-ку, — протягом шести місяців.
Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкрет-них обставин справи суд може оголосити фізичну особу помер-лою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.
Питання про оголошення громадянина померлим вирі-шується судом за місцем проживання заявника. Юридичні нас-лідки судового рішення прирівнюються до аналогічних наслідків, що настають при смерті особи. Відповідно до статті 264 ЦПК рішення суду про оголошення громадянина померлим є підставою для реєстрації його смерті в органах РАЦСу і видачі Свідоцтва про смерть.
З моменту винесення судом рішення про оголошення грома-дянина померлим шлюб з ним вважається припиненим. Чо-ловік або дружина зазначеної особи мають право вступити у но-вий шлюб, маючи на руках рішення суду про оголошення по-мерлим колишнього чоловіка або колишньої дружини. Однак особа, оголошена померлою (якщо насправді вона жива) не має права вступати у новий шлюб незалежно від того, відомо їй чи ні про оголошення її померлою (такий шлюб може бути визна-ний недійсним).
У разі появи особи, оголошеної померлою, або виявлення місця її перебування суд згідно зі ст. 48 ЦК скасовує рішення про оголошення цієї особи померлою. У такому разі її шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не пере-буває у повторному шлюбі (ст. 118 СК). При цьому жодних за-яв про поновлення шлюбу не потрібно. Орган РАЦСУ анулює актовий запис про розірвання шлюбу і відповідне Свідоцтво, видане на його підставі.
У коментованій статті зазначена ще одна підстава припинен-ня шлюбу — його розірвання. Шлюб може бути припинено шляхом його розірвання за життя подружжя внаслідок волеви-явлення обох або одного з них. Ця підстава є найпоширенішою (докладніше про розірвання шлюбу див. у коментарях до на-ступних статей).
У житті трапляються випадки, коли один з подружжя поми-рає після розірвання шлюбу в суді, але до або у день набрання судовим рішенням чинності. У зв'язку з цим постає питання: що треба вважати в такому разі підставою припинення шлюбу — смерть одного з подружжя або ж розірвання шлюбу в судовому порядку? Це питання має велике практичне значення, оскільки від його вирішення залежать правові наслідки, що настають для того з подружжя, хто залишився живим. Адже якщо шлюб при-пинено внаслідок смерті одного з подружжя, то другий з по-дружжя успадкує його майно, а якщо внаслідок розірвання шлюбу в судовому порядку, то ні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Припинення шлюбу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок