Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов

Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов

Назва:
Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,50 KB
Завантажень:
35
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов


Діяльність органів внутрішніх справ щодо охорони громадсько-го порядку і боротьби зі злочинністю носить різнобічний, багато-гранний характер, вона часто не прогнозована і не передбачувана в своєму розвитку.
Раптові зміни і ускладнення ситуації викликаються виникнен-ням різних надзвичайних умов, які можуть мати місце як на окре-мих об'єктах, в населених пунктах, районах і областях, так і в певних регіонах, навіть на території всієї держави. Органи внутрішніх справ зобов'язані кваліфіковано діяти як в звичайних, так і в особливих, в тому числі і надзвичайних (екстремальних) умовах, бути готовими до виконання додаткових спеціальних завдань, до роботи з вели-кими моральними і фізичними навантаженнями і в більш складних умовах. Особливі умови можуть викликатись соціальними явищами криміногенного характеру:
- дії озброєних злочинців, втеча групи особливо небезпечних зло-чинців, захоплення заложників, повітряного чи морського транспор-тного засобу, масові безладдя в громадських місцях, непокора і дезор-ганізація роботи в установах виконання покарань і тощо;
не криміногенного характеру:
- масові неорганізовані виступи самодіяльних організацій, ма-сові політичні, спортивні, культурні та інші заходи, що дестабілізу-ють громадський порядок на певній території чи в цілому населе-ному пункті;
явищами природного характеру з тяжкими наслідками:
- повінь, землетрус, обвали і зсуви, бурі, смерчі, урагани, снігові замети і лавини, ожеледиця, масові лісові, торфяні, степові та інші пожежі;
явищами біологічного характеру:
- епідемії, епізоотії, отруєння, масове розповсюдження шкідників сільського, лісового господарства, яке має характер стихійного лиха;
явищами техногенного походження:
- катастрофи, великі аварії, пожежі на підприємствах і в житлових масивах, вибухи на хімічних підприємствах, газонафтопроводах і т. ін.
Особливі умови виникають також в особливий і в воєнний час, ко-ли органи внутрішніх справ виконують специфічні завдання в сфері ци-вільної оборони і військово-мобілізаційної підготовки, а також в дея-ких інших ситуаціях.
За цих умов надзвичайно ускладнюється оперативна обстанов-ка, яка вимагає від органів внутрішніх справ особливих неординар-них методів вирішення службових завдань, підвищення якості упра-вління, посилення матеріально-технічного забезпечення. Особли-вого значення набувають стан дисципліни, організованості, зв'язку, обміну інформацією, мобілізації всіх ресурсів органів внутрішніх справ, забезпечення їх взаємодії з органами влади і іншими право-охоронними структурами. Професіоналізм, організованність, рішучі дії, вміння діяти, дотримуючись законності в особливих умовах за-безпечують ефективність зусиль органів внутрішніх справ в охороні громадського порядку. Успішне вирішення службових завдань при особливих умовах обумовлюється вжиттям комплексних заходів щодо охорони правопорядку і боротьби зі злочинністю, що перебу-ває в прямій залежності від організації управління силами і засоба-ми органів внутрішніх справ.
Особливим умовам, викликаним соціальними явищами кримі-ногенного характеру, як правило, сприяють (передують) активні дії особи (групи осіб), що грубо порушують встановлені правила пове-дінки, створюють загрозу життю та здоров'ю людей.
Стихійне лихо (повінь, обвали, смерчі, урагани і т. ін.) створює реальну загрозу життю населення, спричиняє великі матеріальні (економічні) збитки, паралізує діяльність транспорту і зв'язку, але не має, як правило, попередніх проявів. При стихійних лихах ство-рюються також сприятливі умови для скоєння злочинів та інших правопорушень.
Велику загрозу для безпеки людей і тяжкі наслідки викликають явища техногенного походження (катастрофи, вибухи, пожежі) та явища біологічного характеру (епідемії та епізоотії).
Класифікація особливих умов має практичну і теоретичну значи-мість. Особливі умови, як уже було відзначено, викликаються різ-ними причинами і мають різний ступінь громадської небезпеки. За-лежно від цього особовий склад органу внутрішніх справ бере участь в попередженні та ліквідації шкідливих наслідків, захисті населення, організації взаємодії з органами влади, іншими правоохоронними структурами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок