Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України

Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України

Назва:
Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,40 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
У кримінальному судочинстві принцип презумпції неви-нуватості діє як система нормативних правил, що реалі-зується, в його стадіях, в окремих процесуальних діях і відповідних правовідносинах учасників, юридичний зміст якого встановлюють такі правила:
а) обов'язок доказувати винність обвинуваченого лежить на слідчих органах, прокурорі, а в справах приватного обвинувачення - на потерпілому або його представникові;
б) обвинувачений не повинен доводити свою невину-ватість або меншу вину, а також наявність обставин, що виключають його кримінальну відповідальність;
в) усі сумніви, які неможливо усунути, мають тлума-читися на користь обвинуваченого, а недоведена вина обвинуваченого у вчиненні злочину в юридичному сенсі озна-чає його повну невинуватість;
г) висновок про винність обвинуваченого у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на припущеннях;
ґ) притягнення особи до участі у справі як підозрюва-ного або обвинуваченого, застосування до неї арешту чи іншого запобіжного заходу не повинні розцінюватись як доказ її вини, як покарання винного;
д) до остаточного вирішення кримінальної справи й офіційного визнання особи винною у вчиненні злочину з обвинуваченим не можна поводитись як із винним, а та-кож публічно, в засобах масової інформації і в якихось офіційних документах стверджувати, що він є злочинцем.
Презумпція невинуватості означає, що закон вважає обвинуваченого невинним, поки ті, хто вважає обвинува-ченого винним, не доведуть, що він дійсно винний і його винність буде встановлено вироком суду, що набрав за-конної сили. Це об'єктивне правове положення визначає і спрямовує діяльність посадових осіб, що ведуть прова-дження по кримінальній справі, органів досудового слідства, прокуратури і суду, їх відношення до обвинува-ченого.
Який би не був стан зібраних по справі доказів, яка б не була думка, впевненість того чи іншого суб'єкта кримінально-процесуальної діяльності щодо винності обви-нуваченого, по будь-якій кримінальній справі повинно бути забезпечено неухильне додержання і виконання вимог ЗЯ^ШКПК про всебічне, повне й об'єктивне дослідження обставин справи. І яким би не було переконання особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора про винність обвинуваченого, вони не мають права залишити жодного виправдовуючого елементу без перевірки, жодного дока-зу, що свідчить на користь обвинуваченого.
Презумпція невинуватості в правильному її розумінні та застосуванні виключає односторонній обвинувальний підхід при розслідуванні та вирішенні кримінальних справ, вона не допускає швидких, необдуманих безпідставних рішень про притягнення громадян як підозрюваних і об-винувачених. Вона допомагає тому, щоб кримінальні по-карання застосовувалися тільки до тих, хто порушує за-кон, шкодить суспільству і правопорядку.


Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України
Спеціальні (міжгалузеві) принципи закріплені в КПК України і мають на меті регулювати процесуальну діяльність при розкритті, розслідуванні та вирішенні кри-мінальних справ. Ці принципи не суперечать Конституції, а отже, і конституційним принципам. Розглянемо най-важливіший серед них: принцип всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи.
Прокуpop, слідчий та особа, яка дізнання визнання, зобов'язані вжити всі пе-редбачені законом заходи для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи, ви я вити обставини, як обвинувальні, так і виправдувальні, щодо обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшу-ють або обтяжують його відповідальність.
Всебічність, повнота й об’єктивність дослідження обста-вин справи є основним напрямом, вихідним моментом першочергових гарантій встановлення істини при прове-денні досудового слідства, необхідним фактом, що забез-печує досягнення мети розслідування. Навіть незначне, відхилення від цього принципу тягне за собою немож-ливість встановлення об'єктивної істини, як наслідок — унеможливлюється здійснення передбачених законом завдань кримінального судочинства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок