Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основні напрямки вдосконалення комерційного законодавства

Основні напрямки вдосконалення комерційного законодавства

Назва:
Основні напрямки вдосконалення комерційного законодавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,72 KB
Завантажень:
151
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Основні напрямки вдосконалення комерційного законодавства
Розвиток національної економіки забезпечують комерційні закони, сукупність яких є комерційним законодавством. Комерційним за-конам властиві економічний зміст і правова фор-ма. Вони є оптимальним поєднанням економіки та права у процесі господарювання. Комерційні закони зобов'язані розвивати економіку, вка-зувати їй шляхи і засоби вдосконалення, бути попереду економіки і визначати правила гос-подарювання. Під ефективною економікою слід розуміти рентабельне виробництво, що забезпечує внутрішній ринок національними товарами та ви-соку якість життя громадян. Ефективність еко-номіки залежить від якості, стабільності й конст-руктивності законодавства.
Спробуємо визначити законодавчу ефек-тивність в економіці, встановити пріоритетний вплив правових засобів на становлення й розвиток економічних процесів у країні, показати економіко-правовий взаємозв'язок з метою забезпечення виконання державних цільових програм, обґрунтувати необхідність адаптації комерційного законодавства до правової системи Європейського Союзу, запропонувати заходи з підвищення ефективності комерційного зако-нодавства й економіки.
Під ефективністю комерційного законо-давства слід розуміти наявність очікуваного (планованого) результату від упровадження законо-давства в конкретній сфері господарювання, досягнення поставленої мети в конкретний термін за рахунок реалізації оптимальних правових за-собів. Зміст ефективності комерційних законів включає комплекс професіонально розроблених правових засобів для становлення радикальної економічної основи в цілях піднесення вироб-ництва, насичення внутрішнього ринку національ-ними товарами, соціального захисту громадян, завоювання зарубіжних ринків, світового економічного впливу, кваліфікованої роботи апарату управління. Комерційне законодавство зобо-в'язано забезпечити виробництво на сучасному технічному рівні, експорт виробів і продукції, збагачення, накопичення та домінування в най-важливіших господарських сферах. Законодавча ефективність в економіці досягається як за ра-хунок оптимального змісту законів і мінімізації негативних наслідків при їх реалізації, так і за наявності конструктивного економіко-правового механізму із забезпечення виконання урядових, галузевих і регіональних цільових програм.
Аналіз наслідків реалізації комерційного законодавства, стану економіки в країні, виливу законодавства на розвиток національного підпри-ємництва показав, що низька законодавча ефек-тивність у господарюванні обумовлена певними причинами. Це - непрофесіоналізм при іні-ціюванні та розробленні законодавчих проектів з економічних питань, відсутність конструктивного механізму забезпечення виконання законодавства, невміння використовувати законодавство суб'єк-тами економіки, ігнорування законодавства суб'єк-тами господарювання, руйнування законодавства нормативними (підзаконними) актами управлінсь-ких структур, неадаптованість комерційного законодавства до правової системи Європейського Союзу.
Комерційне законодавство стало стримую-чим чинником у розвитку економіки. Зазначені причини спричинили невдачі, прорахунки й помилки в національній економічній політиці. Роз'єднаність економіки та права, їх взаємна віддаленість, відсутність законодавчої основи при регулюванні економічних програм призвели до уповільненого формування економічних процесів реформістів. Комерційні закони не стали мо-тором (двигуном) будівництва ефективної еко-номіки. Важливі творчі функції в економіці має виконати Господарський кодекс України. Він уніфікує господарське законодавство, класифікує його за галузями економіки, стабілізує законо-давство, є основою господарського законодавства й економіки.
Стагнація економічної політики пояснюється тим, що законодавство належною мірою не забез-печує та не контролює реального виконання урядових програм. У законодавстві не встанов-лено відповідальності уряду та інших структур управління за невиконання власних програм. Законодавча безвідповідальність породжує безгосподарність апарату управління за наслідки ухвалених рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Основні напрямки вдосконалення комерційного законодавства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок