Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> “Право природокористування”

“Право природокористування”

Назва:
“Право природокористування”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,23 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
“Право природокористування”


План
1. Право природокористування.
2. Принципи права природокористування.
3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.
4. Права і обов’язки природокористувачів.
5. Особливості орендних правовідносин природокористування.
6. Права і обов’язки суб’єктів орендних правовідносин природокористування.


1. Право природокористування
Остання кодифікація в законодавстві галузі викори-стання та охорони довкілля проведена за предметно-галузевим принципом – було оновлено законодавство про землю, воду, ліси тощо, прийняті відповідні закони. Відповідно до такої структури законодавства сформу-вались і види права природокористування: право земле-користування, право водокористування тощо.
Оскільки ці види права природокористування утво-рилися на основі відносно самостійних галузевих зако-нів, вони виявилися слабо пов'язаними одне з одним. Кожний вид права природокористування містить права та обов'язки в зв'язку з використанням лише одного відповідного природного об'єкта. Між тим у природі все пов'язано. І використання одного природного ре-сурсу може завдати шкоди довкіллю.
Право природокористування – система юридичних норм і засобів, спрямованих на врегулювання відносин щодо ефективного використання, відновлення й охоро-ни природних ресурсів, забезпечення багатогранних ма-теріальних, економічних і соціальних інтересів та за-конних прав суб'єктів природокористування. Таким чи-ном, під правом природокористування мається на увазі інститут загальної частини екологічного права, в якому об'єднано норми, що визначають спільні положення для права користування всіма видами природних об'єктів, включаючи і норми, які регулюють їх комплексне вико-ристання.
Розрізняються:
Об'єктивне право – механізм правового регулювання і забезпечення правовідносин природокористування:*
норми, які визначають підстави виникнення, зміни права природокористування;*
норми, які встановлюють комплекс прав і обо-в'язків природокористувачів;*
форми і види правовідносин природокористування;*
юридичні засоби захисту прав суб'єктів правовід-носин природокористування;*
норми, які встановлюють підстави припинення права природокористування.
Суб'єктивне право – сукупність повноважень особи щодо використання, відтворення і захисту природних ресурсів:*
сукупність прав і обов'язків щодо виникнення суб'єктивного права природокористування та його за-хисту;*
сукупність прав і обов'язків щодо володіння об'єктами природокористування;*
сукупність прав і обов'язків щодо використання об'єктів природокористування;*
сукупність прав і обов'язків щодо зміни і припи-нення суб'єктивного права природокористування;*
сукупність прав, обов'язків щодо захисту поруше-ного суб'єктивного права природокористування.
Зміст права природокористування – сукупність прав і обов'язків суб'єктів права природокористування (природокористувачів), обумовлених нормами чинного за-конодавства чи відповідною угодою на користування природними ресурсами (договором оренди тимчасово-го, короткострокового чи довгострокового користу-вання).
Право природокористування ділиться на загальне та спеціальне.
Право загального природокористування означає га-рантовану законом можливість усіх громадян користу-ватися здоровим навколишнім природним середовищем та їх обов'язковим виконанням встановлених правил його охорони.
Право спеціального природокористування встано-влюється та регулюється державою в інтересах цільового використання природних ресурсів у процесі їх го-сподарської експлуатації та рекреаційного викорис-тання. Воно включає право землекористування, лісо-користування та ін.
Основою для його виникнення є акт компетентного органа держави про надання відповідного ресурсу в ви-користання та господарську експлуатацію за його ці-льовим призначенням.
Суб'єктами права спеціального природокористуван-ням підприємства, заклади, організації та окремі грома-дяни відповідно до цілей їх діяльності в межах наданих їм прав та обов'язків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: “Право природокористування”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок