Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою)

Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою)

Назва:
Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,88 KB
Завантажень:
286
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат
на тему:
Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою)


Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціально-го, економічного розвитку суспільства і держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найви-щої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здіб-ностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інте-лектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення ос-вітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікова-ними фахівцями.
Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, націо-нальної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.
Право громадян України на освіту є конституційним і зафіксовано у ст. 53 Конституції України. Відповідно до неї повна загальна середня ос-віта є обов'язковою. Громадяни мають право безплатно здобути вищу ос-віту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній ос-нові незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця прожи-вання та інших обставин.
Держава забезпечує доступність і безплатність дошкільної, повної за-гальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і ко-мунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг уч-ням і студентам.
Зміст освіти — це обумовлені цілями та потребами суспільства вимо-ги до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і про-фесійних якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі на-вчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури.
Гарантовані державою права громадян щодо здобуття освіти забезпе-чуються створенням відповідних умов, передбачених Законом України «Про освіту». Згідно з ним ці права забезпечуються:—
розгалуженою мережею закладів освіти, основаних на державній та
інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної ос-віти;
відкритим характером закладів освіти, створенням умов для вибо-ру профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів гро-мадянина;
різними формами навчання — очною, вечірньою, заочною, екстер-натом, а також педагогічним патронажем.
Основними принципами освіти в Україні є:
доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культу-рою, традиціями;
незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігій-них організацій;
науковий, світський характер освіти;
інтеграція з наукою і виробництвом;
взаємозв'язок з освітою інших країн;
гнучкість і прогностичність системи освіти;
єдність і наступність системи освіти;
безперервність і різноманітність освіти;
поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.
Названі умови і принципи освіти реалізуються на всіх освітніх рів-нях, якими в Україні є: початкова загальна світа; базова загальна середня освіта; повна загальна середня світа; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта.
Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручан-ня політичних партій, громадських, релігійних організацій. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається. Проте належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі у навчально-виховному процесі.
Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у закладах ос-віти первинні осередки об'єднань громадян, членами яких вони є.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок