Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Попередження злочинності - головний напрямок кримінальної політики

Попередження злочинності - головний напрямок кримінальної політики

Назва:
Попередження злочинності - головний напрямок кримінальної політики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,65 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
 
Р Е Ф Е Р А Т
на тему:
“Попередження злочинності - головний напрямок кримінальної політики”
 
Основним напрямком боротьби із злочинністю в державі є попередження злочинності і інших правопорушень. В демократичному суспільстві вплив на злочинність і контроль над нею розглядаються як важливе державне і суспільне завдання. Воно реалізується як правоохоронними органами, в систему яких входять органи внутрішніх справ, прокуратура, суди, так і іншими державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами, всіма громадянами. Але правоохоронні органи повинні бути ядром цієї діяльності, оскільки вони являють собою систему, яка спеціально призначена для досягнення відповідних цілей, їх діяльність регулюється законами і іншими нормативно-правовими актами.
В даному аспекті на перший план виходить завдання розробки правильної державної кримінально-правової політики в галузі боротьби із злочинністю. Вона повинна враховувати як можливості правоохоронних органів, так і потреби суспільства у збереженні і дотриманні стану законності і правопорядку. Звичайно, боротьба із злочинністю є завданням всіх суб'єктів суспільних відносин, але держава виступає в якості організовуючого і координаційного органу. Тому визначення правильних напрямків кримінально-правової політики неодмінно приведе до зниження злочинності в державі.
Завдання і цілі кримінальної політики ре-алізуються: при окресленні кола діянь, які виз-наються злочинами (проблема криміналізації), чи навпаки — у процесі виключення певних діянь із ряду злочинних (проблема декриміна-лізацїі) при визначенні характеру та обсягу ме-тодів крим-правової боротьби зі злочинніс-тю, передусім видів покарання і меж санк-цій; при визначенні шляхів підвищення ефективності впливу крим.-правових заходів на правосвідо-мість населення (проблема правового вихован-ня). Отже, кримінальна політика, тобто політика в галузі боротьби зі злочинністю, реалізується як у правотворчо-сті, так і в правозастосовній діяльності та впли-ває на громадську думку.
Предмет кримінальної політики охоплює ті спеціальні заходи соціаль-ного запобігання злочинності, які грунтуються на кримінальному, кримінально-процесуальному, і виправно-трудовому законодавстві із залученням даних науки, включаючи кри-мінологію та криміналістику. Терміни «кримі-нально-правова», «кримінально-процесуальна», «виправно-трудова» («кримінально-виконав-ча»), «кримінологічна» мають право на існуван-ня для позначення складових частин єдиної кримінальної політики, оскільки предмет кожної з них входить як нерозривна частина до предмета Термін «кримінальна політика» застосовується у двох значеннях: а) для позначення державної до-ктрини з питань боротьби зі злочинністю та її практичної реалізації; б) для найменування галузі наукових знань, що є теоретико-пізнавальною кате-горією. Кримінальна політика спроможна ефективно й адекватно про-тидіяти злочинності за умови, що вона буду-ється на гуманістичних засадах. Найважливішими, першочерговими методологічними підходами до гума-нізації державної кримінальної політики є: безумовне використання широкого арсеналу наукових знань; постійна турбота про зміцнення її морально-етичних засад; гармонійне поєднання всіх цивілізованих методів при проведенні К. п.; надання пріоритету боротьбі з причинами, які породжують злочини; творче використання вітчизняного та зарубіжного кримінально-полі-тичного досвіду; вироблення раціональної системи правозастосовних органів; приведення чинного законодавства у відповідність з вимогами гу-манізації суспільствава.
Щодо самого терміну “попередженням злочинності” то під ним розуміється система методів і заходів, спрямованих на виявлення і усунення причин, що попереджують злочини, та умов, які їм сприяють (профілактика), а також: недопущення (запобігання і покладення краю) вчиненню злочинів конкретними особами, поведінка яких свідчить про таку можливість, та їх перевиховання.
Для досягнення найефективніших результатів профілактики злочинів необхідно виявити злочинний умисел оперативно-розшуковим шляхом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Попередження злочинності - головний напрямок кримінальної політики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок