Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правове регулювання соціального розвитку села

Правове регулювання соціального розвитку села

Назва:
Правове регулювання соціального розвитку села
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,23 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
 
Р Е Ф Е Р А Т
на тему:
„Правове регулювання соціального розвитку села”
 


В сучасних селах України проживають її громадяни — працівники колективно-кооперативних і акціонерних, дер-жавних сільськогосподарських підприємств, кооперативних товариств; колишні їхні трудівники, а нині — люди похилого віку, представники сільської інтелігенції та інші громадяни. Все їхнє життя — це благородна трудова діяльність.
Аграрне право як самостійна галузь права регулює суспіль-ні відносини, що виникають між суб'єктами права у процесі здійснення державної соціальної політики, спрямованої на формування повноцінного життєвого середовища, забезпе-чення економічних і соціальних інтересів сільського населен-ня, комплексний розвиток сільських територій, збереження сільської поселенської мережі, розвиток об'єктів соціальної інфраструктури, сучасних систем зв'язку та інформатики, транспорту, житлово-комунального та водного господарства, шляхового будівництва.
Розвиток соціальної сфери села є одним з основних на-прямів соціальної політики держави і залежить від наслідків здійснення аграрної і земельної реформи в Україні.
Реформування аграрних і земельних відносин на ринкових засадах, приватизація підприємств АПК, реструктуризація недержавних сільськогосподарських підприємств на основі паювання земель, погіршення фінансового стану та знижен-ня платоспроможності сільськогосподарських і агропромис-лових товаровиробників, недосконалість кредитно-фінансо-вої системи, демографічна криза здійснення соціальних пере-творень на селі в нових умовах, суттєво змінюють зміст і ха-рактер суспільних відносин у соціальній сфері села, які потребують правової регламентації.
Основні напрями, стратегічні цілі та завдання державної соціальної політики в Україні визначені в Указі Президента України "Про основні напрями соціальної політики на 1997— 2000 роки" від 18 жовтня 1997 р., а також в Указі Президента України "Про основні напрями розвитку агропромислового комплексу України" від 29 квітня 1998 року. Вказані норма-тивні акти визначають коло організаційно-правових заходів щодо здійснення соціальних перетворень на селі, а саме:—
зміна соціально-демографічної ситуації у сільській міс-цевості;—
здійснення протекціоністської політики щодо поселень, які занепадають;—
переорієнтація державної міграційної політики від за-гальної підтримки переселенців у сільську місцевість до сти-мулювання міграції з метою сприяння зростанню сільсько-господарського виробництва, поліпшення обслуговування сільського населення;—
формування повноцінного життєвого середовища на се-лі через стимулювання всіх форм житлового будівництва, роз-виток матеріальної бази закладів соціально-культурного при-значення;—
комплексне облаштування сільських населених пунктів, поліпшення їх планування й забудови;—
фінансування розвитку соціальної сфери села;—
залучення безробітних та незайнятих громадян і вивіль-нюваних працівників до виконання оплачуваних громадських робіт;—
розробка регіональних і районних програм "Власний дім" та створення фондів підтримки індивідуального житло-вого будівництва на селі;
— забезпечення функціонування у сільській місцевості ме-режі медичних амбулаторій, фельдшерських і акушерських пунктів;—
сприяння першочерговій передачі об'єктів соціальної інфраструктури, птахофабрик, спеціалізованих підприємств з виробництва тваринницької продукції, інших підприємств АПК до комунальної власності;
— створення у селах госпрозрахункових підрозділів з утри-мання об'єктів невиробничої сфери та надання житлово-ко-мунальних послуг тощо.
Юридично забезпечити реалізацію визначених органами влади й управління України організаційно-економічних на-прямів земельної реформи і соціального розвитку села покликані закони та інші нормативно-правові акти. Одним із пер-ших актів законодавчого органу став Закон "Про пріори-тетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України" від 17 жовтня 1990 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Правове регулювання соціального розвитку села

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок