Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Тлумачення права. Способи тлумачення норм права

Тлумачення права. Способи тлумачення норм права

Назва:
Тлумачення права. Способи тлумачення норм права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,60 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Тлумачення права — це внутрішній розумовий процес, спрямований на те, щоб усунути незрозумілість і можливі помилки при застосуванні пра
вових норм, а також щоб правильно і всебічно дослідити правову норму, з’ясувати зміст, який законодавець вклав у її с


Тлумачення права — це внутрішній розумовий процес, спрямований на те, щоб усунути незрозумілість і можливі по-милки при застосуванні правових норм, а також щоб правиль-но і всебічно дослідити правову норму, з’ясувати зміст, який законодавець вклав у її словесне формулювання.
Способи тлумачення норм права — це методи і прийоми їх дослідження, за допомогою яких думка інтерпретатора погли-блюється у зміст правової норми.
Текстове (граматичне) тлумачення — це прийом тлумачен-ня, при якому об’єктом дослідження є текст, зовнішня форма вираження норми права у статтях нормативно-правових актів. Інтерпретатор при текстовому тлумаченні вивчає одночасно лексику, синтаксис і структуру змісту тексту норми, засто-совує правила граматики і логіки. При такому тлумаченні потрібно з’ясувати, в яких словах, реченнях формулюються гі-потеза, санкція і диспозиція правової норми.
Систематичне тлумачення — це з’ясування змісту норми права щодо її зв’язку з іншими правовими нормами, залежно від місця в системі нормативного акта і в системі права. Необ-хідність систематичного тлумачення зумовлюється деякою схо-жістю і взаємозв’язком норм, що регулюють суміжні суспіль-ні відносини.
Історико-політичне тлумачення — це вивчення історичної обстановки, що склалася при виданні досліджуваної правової норми, і завдань, які ставив перед собою законодавець при її виданні, а також встановлення соціального призначення нор-ми права на основі вивчення суспільних процесів, що зумови-ли її виникнення і дію. При застосуванні історико-політичного тлумачення важливим є використання документів і матеріалів, опублікованих у засобах масової інформації, літературі, що відбивають політику держави з розглядуваного питання.
Логічне тлумачення — це уявні операції зі з’ясування зміс-ту правової норми на основі правил формальної логіки.
Буквальне тлумачення — це тлумачення, при якому справжній зміст правової норми розуміється в повній відпові-дності з її текстовим вираженням.
Розширювальне тлумачення — це тлумачення, при якому дійсний зміст правової норми варто розуміти ширше від бук-вального текстового вираження.
Обмежувальне тлумачення — це тлумачення, при якому дійсний зміст правової норми варто розуміти вужче від буква-льного текстового вираження.
Офіційне тлумачення — це сформульоване у спеціальному акті роз’яснення змісту і цілей правових норм, що має загаль-нообов’язковий характер і подається спеціально уповноваже-ними на те компетентними органами держави.
Нормативне тлумачення — це офіційне роз’яснення компе-тентним органом правової норми, яке обов’язкове для всіх осіб і органів, що прямо підпадають під юрисдикцію органу, який розтлумачує цю норму, і поширюється на всі передбачені цією правовою нормою випадки, забезпечуючи тим самим однакове і правильне втілення розпоряджень цієї норми.
Автентичне тлумачення — це тлумачення, що безпосеред-ньо походить від органу, який встановив цю правову норму.
Легальне тлумачення — це тлумачення, яке здійснюється не правотворчими органами, а іншими в силу передбачених за-коном повноважень.
Казуальне тлумачення — це тлумачення, яке здійснюється судовими або іншими компетентними органами з приводу й у зв’язку з розглядом конкретної юридичної справи і є обов’яз-ковим лише при її вирішенні.
Неофіційне тлумачення — це тлумачення, при якому зміст законів та інших нормативних актів роз’яснюється громадсь-кими організаціями, державними і суспільними діячами, уче-ними, іншими суб’єктами і результати цього роз’яснення не є обов’язковими. Таке тлумачення поділяється на повсякденне, тобто таке, що здійснюється громадянами в повсякденному житті; професійне, що здійснюється юристами-практиками при виконанні їх повноважень; доктринальне, що здійснюєть-ся науковцями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Тлумачення права. Способи тлумачення норм права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок