Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Відшкодування збитків у сфері господарювання

Відшкодування збитків у сфері господарювання

Назва:
Відшкодування збитків у сфері господарювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,88 KB
Завантажень:
501
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
“Відшкодування збитків
у сфері господарювання”


Відшкодування збитків - як вид відповідальності чітко визначене законом. В першу чергу визначені юридичні підстави його застосування (ст. 203 ЦК). В разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником він зобов'язаний відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Під збитками розуміються витрати кредитора, втрата або пошкодження його майна, доходи, які він одержав би, якби зобов'язання було виконане боржником.
Даний вид відповідальності застосовується як майнова санкція:*
у відносинах купівлі-лродажу;*
у відносинах поставки;*
при перевезенні вантажів; *
згідно з договором підряду на капітальне будівництво тощо.
Цивільно-правова відповідальність є нега-тивним для порушника наслідком вчиненого ним правопо-рушення. Юридичною підставою такої відповідальності є закон, а фактичною — склад цивільного правопорушення. Вона настає за наявності таких умов:*
протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи;*
шкідливого результату такої поведінки (шкоди);*
причинного зв'язку між протиправною поведінкою і шко-дою;*
вини особи, яка заподіяла шкоду.
Перші три умови — протиправність, шкода та причинний зв'язок— є об'єктивними, а четверта — вина — є суб'єктив-ною підставою цивільно-правової відповідальності.
Протиправною вважається така поведінка особи, яка по-рушує приписи закону чи іншого нормативного акта, або виявилася у невиконанні чи неналежному виконанні договір-ного зобов'язання.
Протиправність поведінки боржника або кредитора поля-гає в порушенні договірного зобов'язання. Відповідно до ст. 630 проекту ЦК України порушенням зобов'язання є неви-конання або неналежне виконання, тобто виконання з пору-шенням умов, визначених змістом зобов'язання. Одним із видів порушення зобов'язання є прострочення боржника або кредитора. Судити про прострочення боржника або креди-тора можна тоді, коли порівняти встановлені законом чи до-говором послідовність і строки виконання сторонами своїх обов'язків і фактичну наявність (або відсутність) такого вико-нання у визначений час.
Простроченням боржника є невиконання ним зобов'язан-ня в обумовлений строк (термін). Боржник не визнається таким, що прострочив, поки зобов'язання не може бути вико-нане внаслідок прострочення кредитора (ч. З ст. 214 ЦК). Кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмо-вився прийняти належне виконання, запропоноване боржни-ком, або не зробив дій, до вчинення яких боржник не міг виконати свого зобов'язання (ч. 1 ст. 215 ЦК).
Шкода є другою неодмінною умовою цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування збитків. Під шкодою розуміють зменшення або втрату (загибель) певного особис-того чи майнового блага. Залежно від об'єкта правопорушен-ня розрізняють майнову або немайнову (наприклад, мораль-ну) шкоду.
Грошовий вираз майнової шкоди називають ще збитками. В ЦК України про відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав йдеться у ч. 1 ст.6, але питання про структуру збитків, умови та порядок стягнення їх вирішуються в нормах зобов'язального права. Зокрема, в ч. 2 ст. 203 ЦК під збит-ками розуміються витрати, зроблені кредитором, втрата або пошкодження його майна, а також неодержані кредитором доходи, які б він одержав, якби боржник виконав зобо-в'язання. Проте проблема відшкодування збитків виникає не лише при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'я-зань, а й при порушенні інших прав та обов'язків (особистих немайнових, інтелектуальної власності тощо). Ось чому доцільно правила про відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди вмістити серед основних положень Книги 1 (загальна частина) проекту ЦК України.
Відповідно до ст. 21 проекту ЦК особа, якій завдано збитків у результаті порушення Ті цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками вважаються: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для від-новлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Відшкодування збитків у сфері господарювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок