Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi 

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi 

Назва:
Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,84 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
 
Науковий реферат
на тему:
Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi 


Науковцями Мiжвiдомчого науково-дослiдного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю проводиться комплексне дослiдження теми "Корупцiя: поняття, прояви, причини, вiдповiдальнiсть за дiяння на грунтi корупцiї". В ходi цiєї роботи зроблено поглиблений аналiз стану боротьби з корупцiєю органiв внутрiшнiх справ, Служби безпеки, прокуратури, а також судової практики. Органiзацiя боротьби з корупцiєю вивчалась безпосередньо в Автономнiй Республiцi Крим, Запорiзькiй, Одеськiй, Харкiвськiй, Чернiвецькiй та iнших областях, в рядi мiнiстерств i вiдомств країни. Ретельно аналiзувалась ефективнiсть чинного законодавства, погляди на цю проблему науковцiв, практичних працiвникiв, мiжнародний досвiд боротьби з корупцiєю.
Проведена робота в цiлому дозволяє зробити деякi попереднi висновки щодо стану боротьби з корупцiєю в Українi i ефективностi задiяних органiзацiйно-правових механiзмiв.
Як свiдчать результати дослiдження, в державi посилюється боротьба з корупцiєю. Поступово створюється вiдповiдна законодавча антикорупцiйна база. Позитивно вплинули на вирiшення цiєї проблеми прийнятi в останнi роки закони України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцiєю", Нацiональна програма боротьби з корупцiєю в Українi, а також внесенi до Кримiнального кодексу новi норми вiдповiдальностi за економiчнi злочини в умовах ринкової економiки тощо. Важливим наслiдком їх прийняття i втiлення в життя було привернення уваги до цiєї складної проблеми не тiльки керiвникiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, а й всiєї громадськостi країни. Вони сприяли прискореному формуванню у суспiльствi обстановки громадської нетерпимостi до цього зла та гострої необхiдностi його викорiнення. Одночасно вони дали реальний поштовх активiзацiї дiяльностi, перш за все, правоохоронних органiв. У р. ними майже в два рази бiльше складено адмiнiстративних протоколiв про корупцiйнi дiяння (6 344).
Нарощуються зусилля у боротьбi з корупцiйними дiяннями кримiнального характеру. Кiлькiсть виявлених фактiв хабарництва у р. в порiвняннi з р. зросла на 16,3% (з 1 до 2 ), на 3,7% викрито бiльше розкрадань шляхом зловживання службовим станом (12 957 проти 12 500). Значно бiльше посадових осiб (575) засуджено за зловживання владою та службовим станом.
Проте статистичнi данi про результати боротьби з корупцiєю характеризують лише один бік проблеми активнiсть правоохоронних органiв, але нi в якому разi не рiвень корупцiї в державi. Її стан обумовлюють багато iнших чинникiв. Основнi фактори випливають з недоскона-лої фiнансової, податкової, приватизацiйної, iнвестицiйної, промислової, господарської, митно-тарифної полiтики. Подальша тiнiзацiя економiки породжує i характеризує рiвень корупцiї, а кримiнальна та адмiнiстративна статистика констатує лише результати боротьби з нею.
З огляду на минуле, є всi пiдстави стверджувати, що при реформуваннi соцiалiстичної планової економiки на ринковi принципи були допущенi серйознi прорахунки. В результатi сталося так, що бiльшiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi спрямували свої зусилля не у виробничий сектор, а у сферу посередництва, торгiвлi i збуту. Формування соцiальних груп власникiв та пiдприємцiв вiдбувалося на основi перерозподiлу доходiв та державної власностi, а не шляхом збiльшен-ня суспiльного продукту як результату пiдприємницької активностi. Держава, зi свого боку, не вживала достатнiх та ефективних заходiв щодо стимулювання виробничого пiдприємництва. Навпаки, увесь механiзм створення, реєстрацiї, оподаткування нових суб'єктiв господа-рювання пiдштовхував (i продовжує пiдштовхувати) пiдприємцiв та бiзнесменiв до всякого роду спекулятивних операцiй.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок