Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Принципи кримінального права

Принципи кримінального права

Назва:
Принципи кримінального права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,17 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Принципи кримінального права.
Поняття і значення принципів кримінального права.
Система принципів кримінального права.
Види принципів кримінального права і їх характеристика.
1. Велике значення в здійсненні кримінальної політики держави ма-ють принципи, на яких базується кримінальне право України. Термін "принцип" походить від латинського "principium" і означає "начало", "основа".
Під принципами кримінального права треба розуміти вихідні, керівні ідеї, закріплені в нормах права, на яких ба-зується кримінальне право в цілому або які відображені в ок-ремих його положеннях та інститутах. Цими принципами ке-рується законодавець при прийнятті кримінальних законів. На них базується і правоохоронна діяльність усіх юридичних ор-ганів, в тому числі міліції.
2. У загальній теорії права неоднозначно розуміється зміст принципів і дається різний їх перелік. Однак прийнято розрізняти два види принципів:
загальноправові, прита-манні всім галузям права,
спеціальні (галузеві), харак-терні лише для окремих галузей права.
До загальноправових належать, в основному, ті принци-пи, які закріплені в конституції держави.
У Конституції України закріплені такі принципи:
суверенітету і незалеж-ності України, цілісності та недоторканності її території (ст. 1 і ст. 2)
поділу державної влади на законо-давчу, виконавчу, судову (ст. 6)
верховенства права (ст. 8)
рівності громадян перед законом (ст. 24)
законності (ст. 29, 61, 62, 124)
гуманізму
справедливості права
Певні загальноправові принципи більшою або меншою мірою характерні і для окремих галузей права. До того ж, деякі з них мають своє спеціальне призначення і конкрет-ний зміст у тій чи іншій галузі права. Особливо це сто-сується принципів законності і справедливості.
До спеціальних принципів кримінального права треба віднести такі принципи:
законності та гуманізму(в їх конкрет-ному кримінально-правовому змісті)
осо-бистої відповідальності за наявності вини
невід-воротності кримінальної відповідальності
гума-нізму
справедливості(індивідуалізації) від-повідальності
економії кримінальної репресії (див.схему)
3. Принцип законності. У теорії кримінального права цеп принцип виражається формулою: немає злочину — немає покарання без вказівки на те у законі (nullum crimene nulla pona sine lege).
Принцип законності у загальній формі закріплено в Конституції України таким положенням: "Ніхто не може відповідати за діяння, які на час вчинення не визнавалися законом як правопорушення" (ч. 2 ст. 58). Зміст цього принципу розкривається також у ст. 6 КК, згідно з якою "злочинність і караність діяння визначаються законом, який діяв під час вчинення цього злочину". Це положення, по-перше, зобов'язує державні органи влади і посадових осіб суворо дотримуватися норм кримінального закону при притягненні людини до кримінальної відповідальності і за-стосуванні до неї покарання і, по-друге, виключає застосу-вання кримінального закону за аналогією щодо дій, які не передбачені нормами Загальної та Особливої частин КК.
Принцип особистої відповідальності за наявності вини особи є відображенням загальноконституційного принципу, відповідно до якого "юридична відповідальність особи має індивідуальний характер" (ч. 2 ст. 61 Конституції). Згідно з цим принципом неприпустимо покладати кримінальну відповідальність на особу за злочин, який було вчинено іншою особою, а також неможливо притягати до кримі-нальної відповідальності юридичну особу. Іншими словами, особиста відповідальність за вчинений злочин можлива ли-ше при встановленні в діянні конкретної особи вини у формі умислу чи необережності (статті 8 і 9 КК).
Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявляється у тому, що:
кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримі-нальну відповідальність;
така особа не може бути пока-рана за один і той самий злочин двічі. У цьому принципі закладені також загальна і спеціальна превенції норм кри-мінального права.
Принцип гуманізму пов'язаний із піклуванням держави про безпеку людини, з людяністю, повагою до людської гідності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Принципи кримінального права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок