Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи

Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи

Назва:
Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,80 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ПЛАН
1. Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи
2. Відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
3. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором, а також фізичної особи-підприємця
4. Відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи
5. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого
Використана література
1. Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи
Заподіяння шкоди життю та здоров'ю фізичної особи породжує відповідний обов'язок відшкодувати заподіяну шкоду. Однак порів-няно із загальними умовами відшкодування заподіяної шкоди цей вид деліктних зобов'язань наділений цілою низкою специфічних ознак.
Насамперед протиправність діяння полягає у тому, що будь-яке діяння, яким заподіюється шкода життю та здоров'ю фізичної осо-би, як правило, презюмується протиправним. Це зумовлюється тим, що життя та здоров'я фізичної особи визнаються вищою со-ціальною цінністю і не можуть бути пошкоджені, а правовідносини, які опосередковують відповідні блага, мають абсолютний характер. Однак в окремих випадках, прямо передбачених у законі, шкода, що заподіюється життю та здоров'ю, є правомірною, наприклад не-обхідна оборона. При цьому протиправним вважається також запо-діяння шкоди життю та здоров'ю внаслідок неналежного виконан-ня умов договору, наприклад, коли каліцтво чи інше ушкодження здоров'я або смерть завдаються внаслідок неналежного виконання договору перевезення (ст. 1196 ЦК України).
Що стосується шкоди, то слід відмітити, що цим протиправним діянням фізичній особі заподіюється каліцтво чи інше ушкодження здоров'я або смерть.
Поняття «смерть» законодавством не визначається, однак, на мою думку, під ним слід розуміти певний стан організму фізичної особи, який посвідчується висновком компетентного медичного ор-гану і характеризується непоправними руйнівними процесами центральної нервової системи та кори головного мозку, що наступи-ли внаслідок припинення функціонування життєво важливих сис-тем людини (серцево-судинної, дихальної, нервової).
Поняттям «каліцтво», у свою чергу, охоплюються дві основні категорії: травма та професійне ушкодження здоров'я.
Травма характеризується раптовим та, як правило, одноразовим зовнішнім впливом на організм, внаслідок чого йому заподіюється фізичне ушкодження. Наприклад удар, наслідком якого є перелом кісток. Професійне захворювання характеризується як таке ушко-дження здоров'я, що передбачене чинним законодавством та стало наслідком не одноразового, а систематичного та тривалого впливу на організм людини шкідливих факторів, що є характерними для даного виду професії. Так, наприклад, хронічний бронхіт є профе-сійним захворюванням осіб, які працюють на шахтах, рудниках, відкритих кар'єрах тощо.
Поняттям «інше ушкодження здоров'я» охоплюється будь-яке, не пов'язане з каліцтвом пошкодження здоров'я, що наступило внаслідок так званого загального захворювання. При цьому дане за-гальне захворювання не пов'язане ні зі специфікою професії, ні з травматичним впливом на організм людини, а є видом ушкодження здоров'я внаслідок недотримання заподіювачем шкоди встановле-них правил та норм, наприклад, коли внаслідок відключення опа-лення особа захворіла на гостре респіраторне захворювання. Специфіка шкоди, завдана життю та здоров'ю фізичної особи, полягає також і в тому, що вона не може бути відшкодована в нату-рі та оцінена у грошовому еквіваленті. Тому об'єктом відшкодуван-ня буде не зазначена шкода, а лише майнові втрати, яких зазнала фізична особа внаслідок завдання цієї шкоди. До таких втрат зако-нодавець відносить заробіток (дохід), втрачений потерпілим внас-лідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатнос-ті, а також витрати, викликані необхідністю посиленого харчуван-ня, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезуван-ня, стороннього догляду тощо (ч.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок