Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Обмеження прав людини і громадянина в інтересах охорони навколишнього природного середовища (за законодавством України)

Обмеження прав людини і громадянина в інтересах охорони навколишнього природного середовища (за законодавством України)

Назва:
Обмеження прав людини і громадянина в інтересах охорони навколишнього природного середовища (за законодавством України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,33 KB
Завантажень:
129
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Обмеження прав людини і громадянина в інтересах охорони навколишнього природного середовища (за законодавством України)


Скинувши з себе ланцюги тоталітаризму, який залишився у спадок з радянських часів, Україна формує власну державність на демократичних засадах. Конституція України вже в одній із перших статей встановлює, що людина, її життя і здоров’я, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людей та їхніх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Однак будь-які права не можуть бути безмежними, тому дуже важливим аспектом проблематики прав людини є обмежування їх дієздатності. Пiдстави обмежування прав людини встановленi як у мiжнародно-правовому, так i в нацiональному законодавствах. Однiєю із таких пiдстав, поряд з iншими, є iнтереси охорони навколишнього природного середовища. Ця пiдстава широковживана як в мiжнародно-правових актах, так i в законодавствi України. Найпершим мiжнародно-правовим документом, що був присвячений винятково питанням охорони навколишнього природного середовища, стала схвалена на мiжнароднiй конференцiї з екологiчних питань, яку було проведено пiд егiдою ООН в 1992 р. у Рiо-де-Жанейро, Конвенція про біологічне різноманіття [1, с.494-517].
У нацiональному законодавствi України iнтереси охорони навколишнього природного середовища як пiдстава обмеження прав людини i громадянина передбаченi насамперед у Конституцiї України. Так її стаття 41 встановлює, що використання власностi не може “погiршувати екологiчну ситуацiю i природнi якостi землi”. А стаття 50 проголошує, що “кожен має право на безпечне для життя i здоров’я довкiлля та на вiдшкодування завданої порушенням цього права шкоди” [2, с.141]. У цьому контекстi вiдразу ж виникає логiчне запитання: що ж розумiти пiд довкiллям, навколишнiм природним середовищем? Для конкретизацiї поняття “навколишнє природне середовище” звернемося до чинного законодавства України. Стаття 5 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” визначає поняття навколишнього природного середовища як “сукупнiсть природних i природно-соцiальних умов та процесiв, природнi ресурси як залученi в господарський обiг, так i невикористовуванi в народному господарствi в даний перiод (земля, надра, води, атмосферне повiтря, лiс та iнша рослиннiсть, тваринний свiт), ландшафти та iншi природнi комплекси” [3, с.546]. Це визначення дає перелiк основних елементiв поняття навколишнього природного середовища. I хоча, на перший погляд, зміст цих елементів є самоочевидним, вони можуть інтерпретуватись неоднозначно. Зокрема, виникають такі запитання: що таке атмосферне повiтря, земля, надра? У даному випадку згаданий закон є своєрiдним фундаментом пiрамiди iнших законодавчих актiв, якi уточнюють кожен сегмент, складник розглядуваного поняття.
Означення поняття землi у Земельному кодексi України (ЗК) немає [4, с.354]. Однак стаття 1 цього кодексу закріплює завдання земельного законодавства, а саме: “Регулювання земельних вiдносин з метою створення умов для рацiонального використання й охорони земель, рiвноправного розвитку всiх форм власностi на землю i господарювання, збереження та вiдтворення родючостi ґрунтiв, полiпшення природного середовища, охорони прав громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй на землю”. Очевидно, що вживане у цiй статтi поняття “полiпшення природного середовища” i поняття “охорона навколишнього природного середовища” є рiзними, самостiйними поняттями, якi взаємодоповнюються. Стаття 40 ЗК України серед обов’язкiв власникiв земельних дiлянок i землекористувачiв згадує й обов’язок – “не допускати погiршення екологiчної обстановки на територiї в результатi своєї господарської дiяльностi”. Крiм того, роздiл III ЗК цiлком присвячений охоронi земель, яка у статті 82 ЗК України визначається як система правових, органiзацiйних, економiчних та iнших заходiв, спрямованих на рацiональне використання земель, запобiгання необґрунтованому вилученню земель iз сiльськогосподарського обороту, їх захист вiд шкiдливих антропогенних впливiв, а також на вiдтворення i пiдвищення родючостi ґрунтiв, продуктивностi земель лiсового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного та iсторико-культурного призначення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Обмеження прав людини і громадянина в інтересах охорони навколишнього природного середовища (за законодавством України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок