Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> ВПЛИВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НА СВІТОВУ ІСТОРІЮ

ВПЛИВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НА СВІТОВУ ІСТОРІЮ

Назва:
ВПЛИВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НА СВІТОВУ ІСТОРІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,04 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
На тему:
“ВПЛИВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НА СВІТОВУ ІСТОРІЮ”


ПОНЯТТЯ «ЗАГАЛЬНОЇ КРИЗИ КАПІТАЛІЗМУ» -ВЧОРА І СЬОГОДНІ.
ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 р. ПЕРШІ КРОКИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
У середині XIX ст. виникає марксизм - вчення, узяте на озброєння лівими партіями. На думку В. І. Леніна, «наріж-ним каменем теорії Маркса є вчення про додаткову вар-тість». Згідно цієї доктрини, власність капіталіста - це не винагорода за його організаторські здібності, ризик, ощад-ливість, як вважали попередні покоління економістів, а лише результат безоплатного присвоєння частини робочого часу найманих працівників. Згідно такої логіки, «експро-пріація експропріаторів», тобто позбавлення капіталістів їх-ніх фабрик, заводів, банків тощо є справою справедливою, а отже, й законною. Робітники повинні здійснити соціаліс-тичну революцію в світовому масштабі. Саме підготовці цього всесвітнього перевороту мав послужити так званий Інтернаціонал - створена Марксом і Енгельсом міжнародна організація лідерів марксистських гуртків, груп і партій. На початку XX ст. В. Ленін обґрунтував неодночасність початку соціалістичних перетворень в різних країнах світу (своєрідна ревізія марксового вчення про світову револю-цію), а з початку 20-х років Ленін, а згодом Сталін та ін. теоретики марксизму розробляють положення про можли-вість перемоги соціалізму навіть «в одній, окремо взятій, країні». Звичайно, така постановка питання не означала відмови від ідеї відновлення справедливості по Марксу в масштабах усієї земної кулі. Навіть спроба М. Хрущова на XX з'їзді КПРС обґрунтувати мирне співіснування країн з різним суспільним ладом як особливу форму класової бо-ротьби викликала шалені нападки з боку китайського та албанського комуністичного керівництва. Відмова від став-ки на збройне протистояння з капіталістичним світом була потрактована як «ревізіонізм», тобто відмова від «револю-ційного вчення Маркса - Енгельса - Леніна - Сталіна».
Зрозуміло, що керівництво СРСР, принаймні до середи-ни 80-х років, не збиралося відмовлятися від ортодоксаль-ного марксизму в тому, що стосується майбутнього людства.
Воно бачилося виключно комуністичним, йшлося тільки про конкретні терміни і допустимі засоби для прискорення процесу комуністичної перебудови недосконалого, експлу-ататорського, повного внутрішніх суперечностей капіталіс-тичного суспільства. Для обслуговування комуністичної .доктрини було розроблене вчення про «загальну кризу ка-піталізму», тобто процес, який носить необоротний харак-тер, і в остаточному підсумку веде до загибелі капіталісти-чного суспільства. Конкретизувалися навіть етапи цієї кри-зи. Перший розпочався після жовтня 1917 р., коли виникла поки що єдина країна переможного пролетаріату - СРСР. Другий- після світової війни 1939-1945 рр., коли були утворені т. зв. країни народної демократії. Розпад колоніаль-ної системи імперіалізму, демократичні революції 60—70-х років оголошувалися новою ланкою загального процесу. Зрозуміло, що на всіх етапах цих перетворень роль СРСР, ВКП(б) - КПРС і марксистської теорії в цілому (до речі, доволі значна.- Авт.) гіперболізувалися надмірно. Оголошу-валося, що увесь суспільний прогрес, досягнутий людством у XX ст., не лише блискуче підтверджував геніальність пе-редбачень марксистських класиків, але й був досягнутий в кінцевому підсумку внаслідок того, що все ширші народні маси творчо опановували марксизм.
Насправді ж у багатьох випадках перша в світі соціаліс-тична держава та її вожді не стільки стимулювали суспі-льний прогрес, скільки стримували його. Позаяк неможли-во заперечити визначну роль СРСР у подоланні німецького націонал-соціалізму і фашизму, досягнення радянської на-уки в галузі освоєння космосу, опанування енергією атома, В медицині тощо. З іншого ж боку, саме радянські політич-ні доктринери оголошували генетику і кібернетику буржу-азними лженауками, насаджували «мічурінське вчення» народного академіка Т. Лисенка, травили поетів Єсеніна і Стуса, академіка Сахарова і генерала Григоренка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: ВПЛИВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НА СВІТОВУ ІСТОРІЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок