Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Скачати безкоштовно: Теорія Держави І Права

Теорія Держави І Права / сторінка 7

Назва:
Теорія Держави І Права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
57,53 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
- Марксистсько-ленінська. - Космічна. - Технократична. - Теорія магії (Джон Фрезер). - Географічного детермінізму. - Демографічна. - Гідравлічна (іригаційне землеробство).
16. Соціальна цінність права.
1) Право забезпечує загальний стійкий порядок в суспільних відносинах. 2) Право відрізняє свавілля від свободи, визначає і уточнює зміст суспільних відносин. 3) Право надає можливість досягти гарантованого результату. 4) Право забезпечує можливість нормальних активних дій людини, перешкоджає незаконним втручанням в сферу правомірної діяльності людини, за допомогою механізмів юридичної відповідальності та інших примсових заходів. 5) Право в цивілізованому суспільстві забезпечує оптимальне співвідношення свободи і справедливості. 6) На правовій основі формуються інститути громадянського суспільства, такі як ринкова екноміка, багатопартійність, демократична виборча система тощо. 7) Право лежить в основі правової і соціальної держави.
21. Прості і складні юридичні факти.
Юридичні факти — це конкретні життєві обстави-ни, передбачені гіпотезою правової норми, що викли-кають виникнення, зміну чи припинення правовідно-син. Залежно від підстав розрізняють такі види юри-дичних фактів: за юридичними наслідками — правоутворюючі(суб’єкти набувають певних прав та обов’язків), правозмінні(тягнуть за собою збільшення або зменшення обсягу певних прав чи обов’язків) , правоприпиняючі ( ліквідують певні права та обов’язкі); за складом – прості ( складаються з одного факту ) складні (сукупність окремих фактів необхідних для настання юр. наслідків ); за відношенням до волі суб’єктів – події (відбув незал від волі суб’єкта ) дії ( відб по волі суб дії поділяються на правомірні - відповідають вимогам норм права; не правомірні – не відповідають ); залежно від форм їх прояву — позитивні й негативні; за харак-тером дії — одноразової чи неперервної дії (приміром, одноразової дії — договір дарування; неперервної дії — перебування у шлюбі). Деякі автори вирізняють тривкі юридичні факти, зокрема процесуальні; за волевиявленням виокремлюють юридичні дії, себто такі життєві обставини, що характеризують вольову поведінку суб'єктів, зовнішнє вираження їхніх волі та свідомості. Вирізняють також юридичні події, тобто життєві обставини, що виникають, розвиваються і при-пиняються незалежно від волі суб'єктів правовідносин.
22 Поняття та основні ознаки держави (сутність).
Термін “держава” в юридичній та іншій науковій лі-тературі тлумачать по-різному.
У субстанціональному значенні держава — органі-зоване в певні корпорації населення, що функціонує в просторі й часі.
В атрибутивному значенні — це устрій певних су-спільних відносин, офіційний устрій певного суспільства.
В інституціональному значенні — це апарат пуб-лічної влади, державно-правові органи, що здійсню-ють державну владу.У міжнародному значенні державу розглядають-як суб’єкт міжнародних відносин, як єдність території, населення і суспільної влади.Отож, держава — це суверенна політико-територіальна організація влади певної частини населення в соціальне неоднорідному суспільстві, що має спе-ціальний апарат управління і примусу, здатна за до-помогою права робити свої веління загальнообов’язко-вими для населення всієї країни, а також здійснюва-ти керівництво та управління загальносуспільними справами.До основних ознак держави відносять (суверенітет; територіальне розселення населення країни; наявність апарату управління і примусу; здатність видавати загальнообов’язкові правила поведінки; здатність збирати податки, робити позики і давати кредити;спроможність виражати і захищати інтереси певної частини населення
23 Функції права.
Функції права — це основні напрямки його впливу на сус-ні відносини, в яких відображується соціальне призначення права, його місце і роль у системі соціального нормативного регулювання. Конкретні функції права поділяються на дві групи: спеціально-юридичні та загальносоціальні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Реферат на тему: Теорія Держави І Права

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок