Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Місце і роль конституційного права

Місце і роль конституційного права

Назва:
Місце і роль конституційного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,70 KB
Завантажень:
44
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Місце і роль конституційного права


Різноманітні види норм права і нормативних актів в на-ціональних системах права дуже тісно взаємопов'язані, обу-мовлені вони системою політичних і економічних відносин, які існують в суспільстві.
В останні роки виділяють два поняття “система права” і “правова система”. Поняття “правова система” включає в себе всі правові явища: систему права і законодавства, пра-вовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо. Система права входить в правову сис-тему.
Право будь-якої держави являє собою не просто сукупність правил поведінки, але і певну систему норм, які зв'язані внутрішньою єдністю. Ця внутрішня єдність обумовлена суттю права, його принципами, політичною і економічною системами. В сучасній державі право повинно не тільки відпо-відати загальному економічному стану, не тільки бути його вираженням, але також бути внутрішньо погодженим вира-женням, яке не спростовувало б само себе в силу внутрішніх протиріч. Єдність права обумовлена не тільки суттю, але змістом і функціями права, які об'єктивно визначаються єдністю суспільних відносин, формами власності, конкурен-цією між індивідами і різними організаціями. Всі ці відно-сини відображаються'в системі права і обумовлені різними інтересами. В будь-якому суспільстві існують загальнонаці-ональні (загальнонародні) інтереси і приватні інтереси, з яких логічно витікає поділ права на приватне і публічне.
Приватне право (цивільне, сімейне, торгове) охоплює нор-ми, які на думку західних юристів виражають інтереси осо-би або захищають інтереси приватних власників. В нашій країні термін “приватне право” не прижилось, оскільки не існувало приватної власності.
Публічне право (конституційне, адміністративне, фінан-сове, кримінальне) складається із норм, які регулюють відно-сини між державою і громадянами.
З позицій внутрішньої організації системи права, крім норм права, виділяються відносно однорідні компактні підсисте-ми Ці підсистеми органічно взаємозв'язані між собою гру-пою норм права і утворюють певні інститути і галузі. Таким чином, система права складається із різних інститутів права і галузей права. Галузь права — найбільш велике правоутворення, яке включає групу правових інститутів.
Система права, її галузі і правові інститути складаються істо-рично. Вони не створюються за бажанням законодавчих органів або вчених. Разом із тим на формування і розвиток системи права впливають система джерел, форм права, систематиза-ція законодавства, правові ідеї, правові принципи, політичні цілі і завдання. Тому в різних державах при одному й тому ж типі держави можуть бути (скластися) різні системи права.
Система права кожної країни відносно стабільна і динаміч-на, в залежності від зміни суспільних відносин, з появою но-вих сфер людської діяльності, яка потребує правового регу-лювання. В Україні нині здійснюється перехід від однієї системи права до іншої, яка відповідає основним принципам правової держави і громадянського суспільства. По суті відбу-вається повне оновлення системи права і законодавства.
Центральне місце в питаннях внутрішньої побудови сис-теми права належить проблемі виділення галузей права. Щоб відмежувати одну галузь права від іншої, потрібно виділити критерії розмежування. Такими критеріями є предмет і ме-тод правового регулювання.
Предметом правового регулювання є суспільні відносини. Вони по своєму змісту неоднорідні. Характер, якість і зміст цих неоднорідних суспільних відносин, їх класифікація і регу-лювання нормативними актами веде до їх класифікації на якісно однорідні суспільні відносини. Наприклад, існують цивільні суспільні відносини, сімейні відносини, госпо-дарські, адміністративні, трудові і відповідні законодавчі акти, які регулюють ці відносини. Тому по предмету правового регулювання вся система права поділяється на галузі права.
Галузь права — це така сукупність якісно однорідних норм права, які регулюють певну сферу суспільних відносин при допомозі тих чи інших методів і складають авто-номну підсистему права і законодавства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Місце і роль конституційного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок