Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Регламент Верховного Совета Украины

Регламент Верховного Совета Украины

Назва:
Регламент Верховного Совета Украины
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,22 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Єдиным органом законодавчої влади в Україні є парламент- Верхов-

на Рада України. Законодавча влада- це державна влада, функцією якої є

прийняття законів і контроль за діяльністю виконавчої влади.

Констітуційний склад Верховної Ради України- 450 народних депу-

татів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого ви-

борчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки. Народ-

ним депутатом України може бути громадянин України, який на день ви-

борів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом

останніх 5 років.

Нардні депутати України не можуть мати іншого представницького

мандата чи бути на державній службі.

Народним депутатам України гарантується депутатська недоторкан-

ність.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради

України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи за-

арештовані.

До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передба-

чених розділом ХIII цієї Конституції;

2) призначення всеукраїнського ркферендуму з питань, визначених

статтею 73 Конституції;

3) прийняття законів;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до

нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття

рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони дов-

кілля;

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені

цією Конституцією;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента

України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укла-

дення миру, схвалення рішення Президента України про використання

Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної аг-

ресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяль-

ності Кабінету Міністрів України;

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр-

міністра України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України

відповідно до цієї Конституції;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економіч-

ної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також

про одержання Україною від іноземних держав, банків, міжнародніх фі-

нансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом Ук-

раіни, здійснення контролю за їх використанням;

15) призначення чи обрання на посади, звільненя з посад осіб у ви-

падках, передбаченних цією Конституцією;

16) призначення на посади та звільненя з посад Голови та інших чле-

нів Рахункової палати;

17 ) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних

Доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Украї-

ні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національ-

ного банку України за поданням Президенту України;

19) призначення та звільненя половини складу Ради Національного

банку України;

20) призначення половини складу Національної ради України з пи-

тань телебачення і радіомовлення;

21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Цен-

тральної виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення фун-

кцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених

відповідно до законів України військових формувань Міністерства внут-

рішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим дер-

жавам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої

держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на тери-

торію України;

24) надання згоди на призначення Президентом України на посаду

Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному

Прокурору України, що має наслідком його відставку з посади;

25) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад

Президентом України Голови Антімонопольного комітету України, Голо-

ви Фонду державного майна України, Голови Державного комітету теле-

бачення і радіомовлення України;

26) призначення третини складу Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим за наявності висновку Констітуційного Суду Украї-

ни про порушення нею Конституції України або законів України; призна-

чення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки

Крим;

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 



Реферат на тему: Регламент Верховного Совета Украины

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок