Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії та методології

Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії та методології

Назва:
Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії та методології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,70 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
У рекомендаціях міжнародної науково-теоретичної конференції „Проблеми методології сучасного правознавства” (Київ, 1996 р.) зазначалося, що утворення незалежної української держави забезпечило „сприятливі умови для критичного переосмислення заідеологізованих методологічних основ права, подолання матеріалістичного монізму, виключно економічного детермінізму, вульгарно абсолютизованого протиставлення матеріального ідеальному та інших догматично-стандартизованих схем у розумінні обумовленості, сутності та функціонального призначення права” [1].

Перехід до нової суспільної та правової ідеології обумовлює необхідність і визначає одним із найважливіших завдань сучасної юридичної науки розробку методологічних проблем „на основі політико-правового плюралізму, визнання серед них певного місця і значення загальнолюдських цінностей, передусім вищої цінності людини, визнаних у міжнародному співтоваристві аксіоматичних юридичних положень і правових стандартів позитивних елементів діалектичного методу, теорії природного права, юридичного нормативізму, психологізму тощо” [2].

Розвиток і зміцнення міжнародних зв’язків України, її інтеграція до ЕС, рецепція у національному законодавстві норм міжнародного права, введення нових правових інститутів у національну правову систему та інші фактори обумовлюють реформування правової системи України у напрямі правового забезпечення її подальшого розвитку як частини людства і самобутньої країни.

Таким чином, потреби юридичної науки і юридичної практики викликають як необхідність вивчення зарубіжної науки та практики розбудови національних правових систем інших країн з метою пошуку шляхів найефективнішого вирішення економічних, політичних, соціальних та інших проблем, так і розробку механізмів запозичення, адаптації і запровадження цього світового досвіду в Україні.

На вирішення цих завдань переважно орієнтована, з одного боку, традиційна, а з іншого – нова для вітчизняної юриспруденції юридична наука – юридична компаративістика або порівняльне правознавство.

Розуміння сутності, змісту, сучасного стану розвиненості юридичної компаративістики, перспектив її подальшого розвитку майже неможливе без пізнання, усвідомлення та з’ясування історії її виникнення та розвитку як певної юридичної науки, виявлення її основних закономірностей та тенденцій.

Загальновідомо, що порівняння державно-правових явищ використовувалося ще мислителями Давньої Греції з метою з’ясування загального і особливого у правових звичаях, писемних правових нормах – законах, правових поглядах і вченнях, інститутах політичної влади тощо. В основі трактату Аристотеля про політику та давньогрецьких законів Соломона та Лікурга лежить вивчення 153 конституцій грецьких і варварських міст. Закони XII таблиць розроблені у Давньому Римі на підставі вивчення та узагальнення законів міст Великої Греції тощо. В епоху Відродження та Просвітництва у Франції Ш. Монтеск’є у праці „Про дух законів” зіставляє різні правові системи і на їх базі будує своє розуміння права.

Проте виникнення юридичної компаративістики як юридичної науки дослідники відносять до кінця XIX – початку XX століття і пов’язують із заснуванням у 1869 році французького Товариства порівняльного законодавства або проведенням у 1900 році I Міжнародного конгресу порівняльного правознавства, коли науковим загалом була визнана необхідність порівняльного дослідження права та вивчення методів порівняльного дослідження, а термін „порівняльне право” був введений у науковий обіг.

На думку Р. Давида, таке пізнє визнання юридичної компаративістики як науки обумовлено тим, що до XIX століття європейська наука права була відірвана від досліджень позитивного права і орієнтувалася на вивчення і викладання „всезагального права” як форми загальної для народів усіх країн. Тому лише у XIX столітті розвиток національних кодифікацій і розширення міжнародних зв’язків країн світу обумовили розвиток юридичної компаративістики [3].

Приблизно у той же час виникають і набувають інтенсивного розвитку порівняльні дослідження в інших науках. Зокрема, порівняльна анатомія, порівняльно-історичне мовознавство, порівняльна педагогіка, порівняльна психологія тощо.

Перед Другою світовою війною спостерігався занепад компаративістських досліджень і, навпаки, друга половина XX століття характеризується її розвитком як у кількісному, так і якісному аспектах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії та методології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок