Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами

Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами

Назва:
Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,89 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Виконання важливого завдання з посилення протидії кримінально караним порушенням законодавства про податки суб’єктами господарювання вимагає удосконалення організації роботи державної податкової служби (далі – ДПС) України та її спеціального підрозділу – податкової міліції, діяльність яких спрямовується на забезпечення фінансової безпеки держави. Це, зокрема, випливає із вимог Стратегічного плану розвитку ДПС України на період до 2013 року, затвердженого наказом ДПА України від 07.04.2003 р. № 160 (із зміна-ми, внесеними наказом ДПА України від 29.09.2005 р. № 420), у третьому пункті другого розділу якого наголошується, що створення високопрофесійної податкової служби „передба-чає удосконалення процедур, які забезпечують реалізацію функцій органів ДПС України”.

На нашу думку, враховуючи ситуацію, що останнім часом склалася у сфері забезпечення енергетичної безпеки держави, першочергового і стратегічно важливого значення удоскона-лення цих процедур набуло щодо реалізації функцій податкових органів у паливно-енергетичному комплексі (далі – ПЕК), особливо у вугільній галузі економіки країни, що і зумовлює актуальність проведення дослідження окресленої проблеми. У постанові Верховної Ради України „Про інформацію Кабінету Міністрів України „Розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки – шлях до набуття енергетичної незалежності” від 17.11.2006 р. № 373 – V сказано: „вугільна промисловість України є однією із найважливіших складових частин її енергетичної безпеки, оскільки вугілля – єдиний енергоносій, обсяги якого є потенційно достатніми для практично повного забезпечення потреб національної економіки.” Зазначене, у свою чергу, зумовлює необхід-ність розробки як короткострокових, так і довгострокових програм розвитку вугільної промисловості, що передбачає удосконалення організаційного механізму протидії податко-вій злочинності у вугільній галузі ПЕК України. Важливим елементом цього механізму є супроводження платників податків податковою міліцією органів ДПС.

Поставивши за мету дослідження внаслідок аналізу наукових публікацій та нормативних актів визначити поняття „супроводження платників податків податковою міліцією”, зазначимо, що зосередження уваги на податковій міліції зумовлене:

1. Спеціальним статусом податкової міліції у структурі податкової служби – це озброєні підрозділи податкових органів, на які, за Законом України „Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ, покладено виконання оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функції.

2. Винятковою роллю, яку відіграє податкова міліція в боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування. За даними ГУПМ ДПА України, тільки за останні два роки, (2004–2005 рр.) податковою міліцією у цій сфері викрито та припинено понад 13,8 тис. злочинів, за її участю забезпечено надходження до бюджетів і державних цільових фондів близько 7,8 млрд грн.

3. Розгляд питання щодо удосконалення організаційного механізму супроводження податковою міліцією платників податків – підприємств вугільної галузі, – як елемента управління – організації ефективної діяльності підрозділів податкової міліції, потребує визначення поняття „супроводження платників податків податковою міліцією” ще і через інші причини, які розглянемо нижче.

Поняття „супроводження платників податків податковою міліцією (податковими органа-ми)” досить широко застосовується у практиці управління органами податкової служби, нормативних актах ДПА України, публікаціях. Разом з тим ні в теорії управління, ні в управлінській діяльності в органах ДПС чіткого визначення це поняття поки що не набуло. Навіть у „Науковому віснику Національної академії ДПС України” з початку його видання (1997 рік) дослідженню цього поняття не було присвячено достатньої уваги. Відмітимо тільки статті В. Лисенка, О. Довгого і Л. Самофалова, присвячені цій проблемі.

Так, В. Лисенко, розглядаючи поняття супроводу (термін, синонімічний терміну „супро-водження” – авт.), пов’язує його з організацією оперативного супроводження податковою міліцією документальних перевірок, що здійснюються податковими органами, і розглядає цю процедуру як форму використання на практиці оперативно-розшукових можливостей підрозділів податкової міліції у процесі взаємодії з іншими структурними підрозділами органів ДПС [1].

Інші дослідники – О. Довгий і Л. Самофалов, – хоча і пропонують цікаве визначення поняття оперативного супроводження, але трактують його дещо звужено, лише стосовно збиткових підприємств, розуміючи під цим поняттям „діяльність оперативних підрозділів або окремих працівників з відслідковування за допомогою гласних і негласних сил, засобів і методів процесів, пов’язаних з господарською діяльністю конкретних юридичних осіб, їхнього керівного і фінансово-господарського складу з метою запобігання та виявлення правопорушень у сфері оподаткування та інших порушень чинного законодавства” [2].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок