Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України

Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України

Назва:
Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,91 KB
Завантажень:
44
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Митні органи України, відповідно до норм чинного законодавства, беруть активну участь у формуванні митної політики держави та безпосередньо її реалізують, здійснюючи при цьому різносторонню діяльність, що характеризується певною особливістю. Безумовно, діяльність митних органів є державно-владною діяльністю, спрямованою на реалізацію функцій держави у сфері митно-правового регулювання суспільних відносин. Але які фактори та умови визначають зміст, напрями та характер діяльності митних органів? Що ж визначає специфіку функціонування системи митних органів порівняно з діяльністю інших державних органів? Відповіді на ці питання допоможуть з’ясувати роль і соціальне призначення такої державної інституції як система митних органів України.

Так уже традиційно склалося, мало кого на практиці цікавлять питання щодо того, які причини обумовлюють потребу у створенні та функціонуванні тих чи інших державних органів, яке їх призначення, що і як вони повинні робити для успішного виконання завдань, що висуваються перед ними. Досліджуючи питання функціонування та діяльності державних органів, науковці обмежуються у своїх пошуках описом структури та складових їх правового статусу. Проте навіть у повсякденному житті все починається з усвідомлення потреби, що передує виникненню інтересу, що в свою чергу спонукає до формулювання мети, на досягнення якої і спрямовуються в подальшому всі зусилля. Не є винятком у цьому сенсі й сфера державного управління в митній галузі.

Дослідженням питань, пов’язаних з організацією та функціонуванням державних органів і органів виконавчої влади, зокрема, займалися як вітчизняні, так зарубіжні фахівці у сфері державного управління та адміністративного права (В.Б. Авер’янов, А.Г. Атаманчук, І.Л. Бачило, Б.М. Лазарєв, Ю.А. Тихоміров, В.В. Цвєтков та ін.). Вирішенню окремих проблем у діяльності митних органів України присвячено праці Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, Б.А. Кормича, К.К. Сандровського. Разом з тим майже поза увагою залишилися питання, пов’язані з визначенням мети та завдань діяльності митних органів України. Особливої актуальності це питання набуває в умовах переорієнтації пріоритетів у діяльності системи митних органів України, активізації євроінтеграційних процесів за участю України та розвитком зовнішньоекономічних зв’язків.

Завданням даної статті є аналіз норм національного законодавства та основних наукових поглядів щодо організації та діяльності органів виконавчої влади для формулювання мети та завдань, що висуваються перед системою митних органів у сучасних умовах.

Діяльність митних органів України як органів виконавчої влади обумовлена множинністю та різноспрямованістю мети, з якою вона здійснюється. Мета діяльності розкриває її головні сутнісні та якісні характеристики з погляду її кінцевого результату. Саме потреба, яка трансформується у бажання отримати результат, і визначає мету діяльності, в тому числі й мету діяльності митних органів.

У науковій літературі висловлені неоднозначні погляди щодо поняття мети (цілі), наприклад, у загальних довідниках мета – це те, до чого хтось прагне, хоче досягти [1, с. 520]. З позицій філософії, категорія „мета” також визначається неоднозначно. Так, мета визначається як ідеальне відображення бажаного майбутнього результату людських дій [2, с. 8], як усвідомлене передбачення бажаного результату діяльності, яке зумовлює пошук засобів і шляхів його досягнення [3, с. 371], або як власне кінцевий результат, на досягнення якого спрямоване функціонування системи [4, с. 569]. У наукових роботах, присвячених питанням теорії управління, найчастіше під метою мають на увазі ідеальний образ (логічну модель) бажаного стану суб’єкта чи об’єкта управління, сформульованого на основі пізнання та врахування їх об’єктивних і організаційних форм, потреб та інтересів [5, с. 164]. З огляду на спрямованість нашого дослідження, найбільш прийнятним є визначення мети, що міститься у посібнику „Державне управління в Україні” за загальною редакцією В.Б. Авер’янова, відповідно до якого мета діяльності управлінського апарату – це свідомі (мисленні) уявлення про напрями та очікувані наслідки такої діяльності [6, с. 71]. Часткове заперечення викликає лише позиція авторів щодо ототожнення понять „мета” та „завдання”, що випливає із твердження щодо того, що відмінність між вказаними однопорядковими категоріями вбачається головним чином у ступені узагальненості відтворення у них напрямів і наслідків: у цілях відтворюються більш довгочасні та значущі, ніж у завданнях, характеристики діяльності. Проте, як ми вважаємо, саме відмінність у ступені узагальнення очікуваних результатів і дозволяє нам стверджувати, що послідовна реалізація заздалегідь чітко визначених і запланованих обсягів робіт (завдань), передбачає досягнення поставленої мети.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок