Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції

Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції

Назва:
Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,60 KB
Завантажень:
21
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
План

1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати по-датків.

2. Етап підготовки до проведення допиту.

3. Порядок і особливості допиту свідків.

Література

1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати податків

При розслідуванні ухилень від сплати податків найчастіше зу-стрічається така слідча дія, як допит свідків і обвинувачуваних. Це обумовлено самою діяльністю, яку виконує господарюючий суб’єкт. У даному випадку особи, які підлягають допиту, тією або іншою мірою пов’язані з виконанням різноманітних доручень, послуг, ви-значеного роду робіт, мають обов’язки з ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, обчислення і сплати податків до бюджету та надання до територіальних податкових адміністрацій податкових декларацій. У зв’язку із встановленням фактів ухилень від сплати податків допиту підлягають також особи, які за родом своєї діяльності здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів під-приємницької діяльності, перевіряють правильність обчислення і сплати податків,

Одержана від даних категорій осіб у процесі розслідування інформація, разом з іншими доказами, дозволяє вирішити завдання, що стоять перед процесом попереднього слідства.

Дані, що одержують слідчі в процесі допиту, не завжди відно-сяться безпосередньо до елементів об’єктивної сторони ухилень від сплати податків. Проте за допомогою одержаної інформації може бути встановлений характер і обсяг виконаних господарських опе-рацій, канали реалізації продукції та інші обставини, які мають зна-чення для правильного вирішення справи.

За допомогою допитів досліджуються питання ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, документального ві-дображення конкретних господарських операцій та інші питання, що є предметом дослідження в даній категорії злочинів.

У ході проведення зазначеної слідчої дії встановлюються ме-тоди, які застосовуються спеціалістами у процесі проведення доку-ментальних перевірок, роз’яснюються окремі положення даного до-слідження і результати, отримані при перевірці діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо питань дотримання податкового законодавства.

Таким чином завдання допиту у справах про ухилення від сплати податків – одержати від осіб, які проходять у справі, усну чи документальну інформацію про характер і обсяг фінансово-господарських операцій, канали реалізації продукції, способи укриття одержаних доходів і заниження об’єктів оподаткування, а також одержання доказів умислу при ухиленні від оплати податків.

2. Етап підготовки до проведення допиту

Досягненню позитивних результатів у процесі допиту за за-значеною категорією злочинів багато в чому сприяє ретельна підго-товка слідчого до проведення даної слідчої дії і визначення предме-та дослідження майбутнього допиту.

Етап підготовки допиту включає чотири взаємопов`язаних елементи:

а) вивчення матеріалів кримінальної справи;

б) вивчення спеціальних питань;

в) вивчення даних про особу допитуваного;

г) складання плану допиту.

Виділені елементи впливають на ефективність і результатив-ність проведення допиту осіб, що займають різноманітне процесуа-льне становище і мають відношення до розслідування різних видів злочинів, у тому числі й ухилень від сплати податків.

Підготовка до проведення допиту осіб за даною категорією злочинів починається з вивчення і ретельного аналізу матеріалів кримінальної справи. На різних етапах розслідування та у різнома-нітних слідчих ситуаціях існує різний набір доказів.

Вивчення й аналіз наявних матеріалів кримінальної справи до-зволяють правильно і результативно застосувати їх у процесі допи-ту і попереднього слідства. Зазначене допомогає визначитися з об-ставинами, що складають предмет допиту, формулюванням і поста-новкою питань, які необхідно вирішити при проваджені даної слід-чої дії.

Сутність вирішення розумових завдань у процесі підготовки до допиту полягає в аналізі вихідного матеріалу та складанні про-грами провадження цієї слідчої дії. Слідчий заздалегідь визначає схему майбутнього допиту свідка або обвинуваченого: планує пев-ним чином використовувати доказовий матеріал, прогнозує можли-вий результат застосування тактичних прийомів допиту.

Підготовка до допиту різних категорій осіб вимагає від слід-чого дій щодо постановки задань, які підлягають вирішенню в ході проведення слідчої дії: методів, прийомів і засобів, які використо-вуються при цьому, визначення черговості проведення допитів.

Процес діяльності суб’єктів підприємницької діяльності зна-ходить відображення у відповідних документах. Таким чином, при провадженні попереднього слідства вивченню й аналізу підлягають документальні дані, що відображають різноманітні фінансово-господарські операції. Значну частину інформації слідчий отримує саме з таких джерел. Зазначене вище відповідним чином впливає на встановлення тих обставин, які підлягають з’ясуванню у процесі допиту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок