Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції

Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції

Назва:
Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,60 KB
Завантажень:
21
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
План

1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів.

2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у спра-вах про ухилення від сплати податків.

3. Підготовчі та організаційні заходи перед проведенням об-шуку.

4. Порядок і особливості проведення обшуку за податковими злочинами.

5. Документальне оформлення результатів обшуку.

Література

1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів

У справах про ухилення від сплати податків до першочергових слідчих дій відноситься проведення обшуку. До завдань, які вирі-шуються шляхом проведення даної слідчої дії, належить виявлення необхідних документів, предметів, цінностей, що мають відношен-ня до здійснення вказаної категорії злочинів. Шляхом проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків встановлюють-ся різноманітні неофіційні документи, чорнові записи, які стосу-ються здійснення фінансово-господарської діяльності, розрахунків та сплати податків до бюджету.

Дослідження матеріалів кримінальних справ свідчить про не-значний обсяг використання можливостей обшуку в процесі попе-реднього слідства у справах відносно податкових злочинів (прибли-зно 30–40% від загальної кількості вивчених кримінальних справ).

Потрібно зазначити, що виявлені при обшуку документи, ма-теріали “подвійної бухгалтерії” в окремих випадках дозволяють ви-значити зміст, характер і обсяги здійснених операцій. Це також сприяє розширенню доказової бази у справах даної категорії.

Так, наприклад, у ході розслідування фактів ухилення від сплати податків від реалізації більш ніж 120 тонн цукру посадови-ми особами МП “Созидатель” у процесі обшуку були вилучені чор-нові записи – звіти про виконану роботу. У зазначених записах було відмічено, хто безпосередньо реалізовував товар, його кількість, ці-ну, а також місце реалізації та виконавців, які підтвердили факти, зазначені у знайдених записах.

Проведення обшуку у справах про ухилення від оподаткуван-ня є дієвим засобом виявлення предметів, речей, цінностей, придбаних злочинним шляхом, забезпечення задоволення заявленого цивільного позову та можливої конфіскації майна.

2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків

Кримінально-процесуальним законодавством (ст. 177 КПК України) визначено підстави, за яких можливе проведення вказаної слідчої дії. Ними є обгрунтовані дані про те, що в якому-небудь приміщенні або іншому місці або у якої-небудь особи знаходяться знаряддя злочину, предмети, цінності, придбані злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають відношення до справи.

Слідчий повинен проводити обшук і в тому випадку, коли має достатні дані про певне місце переховування підозрюваної особи або злочинця.

Обшук проводиться за постановою слідчого із санкції проку-рора. У невідкладених випадках – без санкції прокурора, але з на-ступним повідомленням прокурора протягом доби про зроблений обшук і його результати.

Такими випадками можуть бути затримання злочинця “на га-рячому”, тобто на місці злочину, з речовими доказами або при одержанні оперативної інформації про те, що підозрювані особи вживають заходів для переховування або знищення предметів і документів, які доводять їх злочинну діяльність.

Відповідно до ст. 180 КПК обшук повинен проводитись вдень, коли забезпечені кращі можливості для виявлення необхідних предметів і документів, але при зазначених вище невідкладних об-ставинах обшук можна проводити у будь-який час доби.

Під час проведення обшуку повинні бути присутніми двоє по-нятих, особа, яка займає дане приміщення, чи представник органі-зації (ст. 181 КПК України). Крім членів СОГ, які займаються вияв-ленням, вилученням, документуванням та упаковуванням предметів і документів, при проведенні обшуку може бути присутнім проку-рор або начальник слідчого підрозділу податкової міліції.

Проведення обшуку необхідне в тому разі, коли слідчий має інформацію про ведення “подвійного обліку”, наявність “чорнової бухгалтерії”, підроблених печаток, штампів, бланків, що викорис-товуються для приховування злочинної діяльності.

У більшості випадків такого роду інформація може отримува-тися з оперативних джерел, шляхом вивчення та аналізу докумен-тів, показань свідків (наприклад, осіб, які здійснюють реалізацію товару в малих торгових формах, на базарах тощо.).

Результативність проведення обшуку забезпечується наявніс-тю комплексу інформації про осіб, в яких планується проведення обшуку, а також про місця його проведення. Потрібно зазначити, що на етапі порушення кримінальної справи за даною категорією злочинів оперативні підрозділи податкової міліції, як правило, ма-ють таку інформацію.

Підготовчі та організаційні заходи перед проведенням обшуку

Обшук є досить складною слідчою дією хоча на перший по-гляд складається протилежне враження.

Результативність проведення обшуку залежить від виконання слідчим підготовчих та організаційних заходів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок