Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Назва:
Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,60 KB
Завантажень:
15
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
План

1. Завдання та значення планування слідчих дій.

2. Збір інформації для планування (попереднє планування).

3. Процес планування:

а) визначення необхідної інформації;

б) переваги та недоліки попередніх опитувань;

в) найкращі джерела інформації.

Література

Вирішення завдань кримінального процесу та судочинства, які виникають під час розслідувань ухилень від сплати податків, мож-ливе лише за умови виконання різного роду організаційних заходів. У багатьох випадках напрями розслідування вказаних злочинів, ви-конання організаційних, процесуальних, оперативно-розшукових заходів визначається специфікою економічних злочинів, а також тією інформацією, яку має слідчий на попередньому етапі.

Специфіка розслідувань ухилень від сплати податків полягає у тому, що слідчому необхідно ознайомитися з характером і обсягами операцій суб’єкта підприємницької діяльності, організацією доку-ментообігу за ними.

Крім того, необхідно знайти та вилучити необхідні документи, що характеризують фінансово-господарську діяльність та сприяють виявленню і доведенню фактів порушення податкового законодавства.

Фінансові розслідування вимагають від оперативних праців-ників та слідчих податкової міліції складання деталізованих запитів для збору всіх суттєвих свідчень та доказів, які можуть довести або виключити наявність злочинних діянь з боку суб’єктів підприємни-цької діяльності.

Правильне планування та використання оптимальних органі-заційних підходів дозволяє працівникам міліції, які займаються фі-нансовими питаннями, найбільш ефективно використати їх особистий час, кошти, що виділяються на розслідування, та зібрані докази.

1. Завдання та значення планування слідчих дій

Планування процесу попереднього слідства визначає чітку ор-ганізацію діяльності слідчого, взаємодію з іншими службами пода-ткової міліції та ДПА і є однією з умов успішного розслідування ухилень від сплати податків.

У криміналістичній літературі планування розслідування представлено як складний розумовий процес, що полягає у визначенні завдань слідства, шляхів та способів їх вирішення відповідно до чинного законодавства.

Планування включає в себе елементи організаційного харак-теру. Його використання необхідне як на початковому, так і на на-ступних етапах розслідування. Підставою для планування є інфор-мація про податкове правопорушення та його складові частини (елементи). Вказана інформація може отримуватися з різних джерел:

– матеріали документальних перевірок;

– оперативно-розшукові заходи;

– слідчі дії за іншими СПД тощо.

Планування розслідування зосереджується не тільки на скла-данні письмового плану. До його змісту входить також діяльність слідчого з вивчення та аналізу фактичних даних про податкове пра-вопорушення, визначення завдань, шляхів та засобів для їх вирішення.

Планування розслідування, як і інша розумова діяльність, ви-значається як об`єктивними, так і суб`єктивними факторами.

Об`єктивний фактор полягає у тому, що планування базується на фактичних даних про здійсненний податковий злочин.

Суб`єктивний фактор проявляється в індивідуальних особли-востях слідчого як людини. Залежно від рівня освіти, досвіду прак-тичної діяльності, життєвого досвіду, психологічних та моральних особливостей планування може вестись різними шляхами. Від слід-чого вимагається швидке реагування на зміни ситуації, в яких про-ходить впровадження слідчих дій. Це означає, що запланована дія-льність щодо розкриття та розслідування податкового злочину не є незмінною, а повинна гнучко реагувати на зміни обставин, появу нової інформації про дане діяння та його елементи.

Кримінально-процесуальне законодавство має певний вплив на процес планування розслідування і його безпосереднє виконан-ня. Перш за все, закон встановлює завдання розслідування, зміст предмета доказової бази, які повинні ставитися і вирішуватися у ході попереднього слідства.

Крім того, закон визначає шляхи і засоби, які дозволяють ви-рішити завдання процесу попереднього розслідування та одержати необхідні фактичні дані.

Додаток № 1

Завдання планування слідчих дій при розслідуванні податкових злочинів

Розглядаючи злочин у сфері оподаткування, можна сказати, що завданням планування слідчих дій є:

– визначення версій і шляхів розсідування;

– аналіз змісту висунутих версій і визначення питань, які під-лягають перевірці;

– визначення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за найбільш реальними версіями;

– встановлення предмета доказової інформації (факт умисного ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів);

– визначення конкретних виконавців запланованих заходів, термінів та послідовності їх виконання.

Значною перевагою планування є можливість правильно орга-нізувати, спрямувати та контролювати розслідування.

Крім того, планування дозволяє оперативним і слідчим пра-цівникам почати і завершити розслідування, правильно задокумен-тованого злочину протягом найкоротшого часу.

Значення планування

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок