Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів

Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів

Назва:
Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,60 KB
Завантажень:
31
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
План

1.Мета проведення оперативних опитувань та їх види.

2.Планування оперативних опитувань.

3. Основні елементи опитувань.

Проведення бесіди є процесом, у ході якого двоє або більше осіб обговорюють конкретні теми. Оперативні працівники викорис-товують бесіду для отримання певної інформації про факти або осіб, які в даний час їх цікавлять. По суті, вони здійснюють опера-тивне опитування, яке може мати форму бесіди.

Проведення оперативних опитувань потребує відповідного вміння та розумової концентрації оперативних працівників. Отри-мання ними від інших осіб усних свідчень є результатом ретельного планування, організації та документування бесіди.

У даній лекції особливу увагу приділено меті та формам оперативних опитувань, плануванню і тактичним прийомам проведен-ня бесід, а також основним елементам опитувань та деяким про-блемам, які виникають під час їх здійснення.

1. Мета проведення оперативних опитувань та їх види

Оперативне опитування є дієвим інструментом отримання конкретної інформації про діяльність посадових осіб суб’єктів під-приємницької діяльності та фізичних осіб, які цікавлять органи по-даткової міліції і знаходяться в оперативній розробці.

Працівники оперативних підрозділів податкової міліції приді-ляють значну увагу опитуванням інформаторів, а також працівників підприємств, установ та організацій і, у першу чергу, бухгалтерів, осіб, які складають податкові документи, матеріально відповідаль-них осіб і т. д.

Проведення оперативних опитувань здійснюється як гласно (коли працівник не приховує свою належність до податкової мі-ліції), так і негласно (коли працівник конспірується і працює під якою-небудь легендою). При гласному і негласному опитуванні бе-сіда може проводитися двома тактичними способами:

а) без зашифровки мети;

б) із зашифровкою мети.

Перший спосіб характеризується тим, що оперативний праців-ник не приховує від співрозмовника, яку саме мету він переслідує і які саме питання його найбільше цікавлять.

При використанні другого тактичного способу оперативний працівник починає бесіду з другорядних питань, але спонукає при цьому свого співрозмовника поступово перейти до висвітлення ос-новного питання, яке і є головною метою бесіди.

Проведення опитувань та бесід потребує відповідного вміння, необхідних акторських, ораторських та психологічних даних, а та-кож значної концентрації розумової діяльності. Тільки досвідчений оперативний працівник може без попередньої підготовки якісно та дієво провести оперативну бесіду з людиною, яку вперше бачить і знає про неї досить мало або зовсім не має про неї ніякої інформа-ції. Співробітники, які тільки починають працювати на оперативній роботі, можуть отримати позитивні результати від опитування гро-мадян тільки завдяки ретельному попередньому плануванню бесі-ди, а також правильній організації ходу такого опитування.

Уміння якісно проводити оперативні опитування вдосконалю-ється завдяки оволодінню оперативними працівниками відпрацьо-ваними методиками й тактичними прийомами проведення бесід.

У кожній новій оперативній розробці співробітники податко-вої міліції відшліфовують свою майстерність та підвищують здат-ність точно, логічно і комплексно оброблювати значні обсяги отри-маної усної інформації. Крім того, цю інформацію потрібно прави-льно та швидко задокументувати та прийняти за нею відповідне рі-шення.

Дуже часто для документування бесіди використовуються технічні засоби. Найбільш поширеним методом є звукозапис бесіди на диктофон, який може здійснюватися гласно або негласно. Його тактику оперативний працівник вибирає самостійно, виходячи із ситуації, яка склалася.

Виходячи з вищенаведеного, можна визначити мету прове-дення оперативних опитувань при розкритті та розслідуванні пода-ткових злочинів.

Мета оперативних опитувань полягає у зборі та встановленні інформації про факти та конкретних осіб, причетних до скоєння по-даткових правопорушень і злочинів, а також документування такої інформації для подальшого розкриття та розслідування ухилень від сплати податків. Оперативні дані, які були отримані в ході опиту-вань певних категорій осіб, можуть скласти основу для подальшого розвитку розслідування податкового злочину, а також можуть дати уявлення, яких саме свідчень можна очікувати від підозрюваних та свідків у даній справі.

2. Планування оперативних опитувань

У попередньому розділі було сказано, що кваліфікована підго-товка до проведення опитування є запорукою досягнення успішно-го результату. Головний етап при цьому – це планування оператив-ного опитування, яке включає:

– загальні організаційні питання;

- вибір місця проведення та оточення;

– застосування певних тактичних прийомів.

Потрібно сказати, що висвітлення даних питань (крім суто спеціальної літератури) ретельно досліджується і у працях відомих психологів і знавців людських відносин Д. Карнегі, З. Фрейда,

П. Таранова та інших.

Розглянемо безпосереднє планування оперативних опитувань і бесід.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок