Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків

Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків

Назва:
Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,60 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
План

1.Загальна характеристика “тіньових операцій” суб’єктів підприємницької діяльності (СПД).

2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД. Нормативна база здійснення податкових перевірок шляхом непрямих методів.

3. Вибір об’єкта податкової перевірки:

а) основні ознаки приховування об’єктів від оподаткування;

б) офіційні джерела інформації для непрямих методів розслідування;

в) збір і аналіз інформації з метою встановлення дійсного стану фінансово-господарських справ СПД.

Література

1.Загальна характеристика “тіньових операцій” суб’єктів підприємницької діяльності

Серйозною проблемою для податкових органiв України стало виявлення та залучення до оподаткування доходiв, отриманих вiд так званої “тiньової дiяльностi” рiзноманiтних суб’єктiв пiдприємництва та приватних осiб. Несплата податкiв такими суб’єктами призводить до значних втрат державного бюджету.Практика показує, що заходи щодо викриття податкових пра-вопорушень, врешті-решт, стикаються з iснуванням фiктивних фiрм, на рахунках яких залишаються податки легальних платникiв, або сфабрикованими документами, за допомогою яких вуалюються сумнiвнi операцiї. Забагато випадкiв, коли розрахунки у справжнiх цiнах мiж господарюючими суб’єктами вiдбуваються готiвковими коштами, а формально (по бухгалтерiї) вiдображаються в надума-них показниках.Основні причини використання фіктивних фірм легальними платникамиНеобхiдно пiдкреслити важливiсть вивчення та опрацювання руху коштiв на рахунках фiктивних структур. Крім того, важливо проаналiзувати сфери сучасного бiзнесу як джерела додаткової iнформацiї. Ці заходи потрібно здійснити, оскiльки “послугами” фiктивних фiрм користуються чимало легальних платникiв, якi переслiдують реалiзацiю таких власних намiрiв, як:

зменшення податкових зобов’язань, перш за все, за ПДВ, податком на прибуток, акцизним збором;

легалiзацiя товару (продукцiї, сировини), придбаного за “тiньову” готiвку;

легалiзацiя майнових сертифiкатiв, придбаних за готiвку у населення;

4) здобуття права на податковий кредит при покупцi товарiв у населення за готiвку шляхом їх оприбуткування нiбито вiд фiктивної структури та iнше.

Для “тiньового” сектора характерне перекручення звiтностi, неоформлення операцiй документально або приховування доку-ментiв про проведенi господарськi операцiї, невiдображення їх у бугалтерськiй звiтностi.

У зазначених випадках виявити прихованi доходи тра-дицiйними методами документальних перевiрок (тобто на пiдставi первинних документiв та звiтностi) неможливо. Формально правильно оформленi та проведенi в облiку господарськi операцiї не да-ють податковому iнспектору пiдстав зробити висновки про прихо-вування об’єктiв оподаткування. Тим бiльше, вiдсутнiсть облiку таких об’єктiв або фальсифiкацiя документiв позбавляють можли-востi вiдновити справжню картину дiяльностi платника.

Для успiшної протидiї таким негативним явищам у свiтовiй практицi застосовується наступний пiдхiд: шукаються дiйснi дже-рела походження невiдображених прибуткiв та, враховуючи, що прихованi вiд оподаткування кошти акумулюються у виглядi при-ватної власностi окремих громадян, розглядається питання про вiдповiднiсть задекларованих такими громадянами доходiв витра-там на власнi споживчi та господарськi потреби.

Сучаснi умови розвитку економiчних процесiв та загальнi тенденцiї кримiналiзацiї сфери оподаткування вимагають вiд податкових органiв саме таких пiдходiв у визначеннi дiйсних податкових зобов’язань громадян. Тому якщо бухгалтерськi записи платника не носять регулярного характеру або iснуючi записи не визначають доходу платника в повному обсязi, визначення доходу, що пiдлягає оподаткуванню, повинно проводитись на пiдставi тих методiв, за допомогою яких можливо визначити розмiр дiйсного доходу плат-ника податкiв.

2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД.Нормативна база здійснення податкових перевірок шляхом непрямих методів

Органам податкової служби, з метою пiдвищення ефектив-ностi податкових перевiрок та максимального залучення до оподат-кування “тiньових доходiв”, необхiдно опанувати та застосовувати в роботi методи. Вони широко розповсюдженi в мiжнароднiй прак-тицi для визначення об’єктiв оподаткування господарюючих суб’єктiв та, вiдповiдно, їх податкових зобов’язань.

Мета застосування непрямих методів полягає у виявленні усiх доходiв суб’єкта підприємницької діяльності – вiдображених i не вiдображених у наданих для перевiрки документах.

Для цього потрібно вивчити:

непрямi ознаки фактичної дiяльностi та дохідностi пiдприємства;

рiвень життя фiзичних осiб, причетних до дiяльностi такого пiдприємства, їх особистi доходи та витрати.

При цьому (у разi встановлення перевищення витрат над доходами) необхідно з’ясувати джерело доходiв, за рахунок яких здійснені встановленi витрати. Якщо платник не взмозi документально та аргументовано довести, що цi кошти не пiдлягають оподат-куванню, необхiдно залучати їх до оподаткування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок