Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi

Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi

Назва:
Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,41 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Актуальнiсть даного дослiдження обумовлена складними процесами, що вiдбуваються в економiцi України, важливе мiсце в якiй займає зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть. Вона є одним iз основних її секторiв, що протистоїть впливу внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз, забезпечує соцiально-економiчну стабiльнiсть у суспiльствi.

У 1997 роцi пiдприємства, установи та органiзацiї України здiйснювали зовнiшньоторговельнi операцiї з партнерами бiльше ніж у 140 країнах свiту. Зовнiшньоторговельний обіг у 1997 р. становив понад 30 млрд дол. США.

Використовуючи лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, органiзованi злочиннi формування через контрольованi ними пiдприємницькi структури посилюють свiй вплив на всi боки економiчного життя країни, сприяють поглибленню економiчної кризи.

За умов переходу до ринкових вiдносин рiзко були послабленi контрольнi функцiї держави за процесами, що вiдбувались як в економiцi в цiлому, так i у зовнiшньоекономiчнiй сферi зокрема. Проводилась невиважена полiтика щодо лiбералiзацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Поспiхом приймались законодавчi та нормативнi акти, що регулюють вiдносини у цiй сферi. Наприклад, до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про валютне регулювання" пiсля його прийняття чотири рази вносилися змiни. Ситуацiя ускладнювалась необмеженим вiдповiдно до Закону "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" доступом на мiжнароднi ринки майже всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, бiльшiсть з яких не мали досвiду проведення зовнiшньоекономiчних операцiй i прямих контактiв з iноземними фiрмами, не знали кон'юнктури мiжнародних ринкiв. За таких умов держава значною мiрою втратила контроль над сферою зовнішньоекономічної дiяльностi, i багато процесiв вiдбувалось стихiйно.

Протягом 1991–1997 рр. керiвниками багатьох пiдприємств проводилась полiтика обвальної бартеризацiї зовнiшньої торгiвлi. У географiчному планi бiльша частина бартерних операцiй приходиться на країни колишнього СРСР: 76,6% обсягiв експорту за бартерними угодами i 83,2% обсягу iмпорту. По країнах далекого зарубiжжя цi показники склали вiдповiдно 23,4% i 16,8%. Такий географiчний розподiл бартерних угод обумовлений не лише традицiйними економiчними зв'язками України, а й рiзною забезпеченiстю грошовими ресурсами, включаючи вiльноконвертовану валюту, партнерiв у близькому i далекому зарубiжжi.

Слiд вiдмiтити, що українськi пiдприємства до бартерних операцiй i операцiй з давальницькою сировиною спонукає недостатня квалiфiкацiя їх керiвництва, управлiнського персоналу у сферi маркетингу i, особливо, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв. Прикладом може слугувати дiяльнiсть швейних пiдприємств Донеччини та Харкiвщини, керiвництво яких слабо реагує на кон'юнктуру ринку, йде шляхом використання давальницької сировини, переадресовуючи всi маркетинговi проблеми iноземним партнерам. Але, завдяки операцiям з давальницькою сировиною, можливе вiдшкодування лише поточних витрат, а коштiв на оновлення основних засобiв виробництва i, в першу чергу машин та обладнання, не вистачає. Водночас, як свiдчить досвiд АТ "Швейна фабрика iм. Тiнякова" (Харкiвська область), рентабельнiсть виробництва продукцiї при роботi з давальницькою сировиною складає 5%, а за умов закупiвлi сировини – вiд 10 до 20%. Для АТ "Елiта" зазначенi показники – вiдповiдно 2% i 20%.

В цiлому робота з давальницькою сировиною вiдiграє досить велику роль у функцiонуваннi вiтчизняної промисловостi. Так, якщо за дев'ять мiсяцiв п.р. обсяги експорту давальницької сировини склали 191,8 млн дол. США, то обсяги iмпорту – 850 млн дол. США i по сутi стали спiвставними за обсягами iмпорту товарiв в Україну за бартером цього ж перiоду. Iз загального обсягу iмпорту давальницької сировини 55,7% припадає на мiнеральнi продукти, в тому числi 45,2% – на мiнеральне паливо, нафту та продукти її переробки, 18,8% – припадає на текстильнi вироби. Саме цi товарнi групи визначають основнi напрямки переробки iмпортної давальницької сировини, оскiльки частка iнших груп коливається в межах 0,2%–3,7%. Причому у випадку iз надходженням давальницької нафти ситуацiя обумовлена вiдсутнiстю поки що для України альтернативних джерел цiєї сировини, окрiм росiйських родовищ.

Експортнi поставки за бартерними угодами здiйснюються, як правило, за заниженими цiнами, а iмпортнi – за завищеними. Це було однiєю з основних причин нарощування негативного сальдо торговельного балансу держави та кримiналiзацiї зовнiшньоекономiчної сфери дiяльностi.

У 1997 роцi спецпiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю МВС України було викрито понад 500 злочинiв, скоєних пiд час переробки давальницької сировини та реалiзацiї бартерних угод.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок