Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки

Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки

Назва:
Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
44,77 KB
Завантажень:
12
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
За останнi п’ять рокiв непослідовність проведення ринкових реформ, послаблення регульованого впливу держави на макро- і мікрорівнях, "доларізація" грошового обігу, посилення структурних деформацій в економіці призвели до рiзкого спаду виробництва промислової, сiльськогосподарської продукцiї та послуг, стрiмкого скорочення валового внутрiшнього продукту. За офiцiйними даними Мiністерства статистики України, валовий внутрiшнiй продукт у 1995 р. скоротився на 11,8%, порiвняно з попереднiм роком, і на 53% — проти 1990 року.

Обсяг промислового виробництва знизився у порiвняннi з минулим роком на 11,5%. Випуск продукцiї зменшили майже 3/4 промислових пiдприємств.

Поглиблення економiчної кризи в країнi супроводжується процесами кримiналiзацiї, якi набули загрозливих масштабiв у всiх галузях народного господарства, суспiльствi в цiлому. Корупцiя, розкрадання, шахрайство, спекуляцiя, розбої, грабежi стають звичним явищем, формуючи в суспiльствi викривленi уявлення про добро i зло. У 1995 роцi правоохоронними та iншими контролюючими органами у сферi економiки виявлено понад 60 тис. злочинiв, що на 29,9% бiльше нiж, у 1994 р.

Лише органами державної контрольно-ревiзiйної служби протягом минулого року в ходi проведених ревiзiй i перевiрок пiдприємств, установ i органiзацiй виявлено збиткiв вiд незаконних витрат, недостач i розкрадань на загальну суму близько 12,5 трлн крб., 25,6 млн дол. США, 82,2 тис. нiмецьких марок та 117,9 млн росiйських рублiв. У порiвняннi з попереднiм, 1994 роком, кiлькiсть пiдприємств, установ i органiзацiй, в яких виявленi розкрадання i недостачi грошових коштiв i матерiальних цiнностей, зросла на 2,5 тис., або бiльше, нiж на третину. Сума завданих збиткiв вiд розкрадань i недостач за 1995 р. склала 3,5 трлн крб. (зросла бiльш ніж у 100 разiв). Найбiльша кiлькiсть корисливих злочинiв має мiсце на пiдприємствах i в органiзацiях, якi входять до сфери управлiння мiнiстерств сiльського господарства i продовольства, транспорту, промисловостi, вугiльної промисловостi, енергетики, охорони здоров’я, рибного господарства, Державного комiтету нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi, Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Майже половину збиткiв вiд недостач i розкрадань виявлено в пiдприємствах i органiзацiях недержавного сектору.

Аналiз матерiалiв перевiрок та кримiнальних справ свiдчить, що “пiд дахом” державних пiдприємств з вiдома, а то i при безпосереднiй участi посадових осiб цих органiзацiй органiзованi злочиннi угруповання створюють рiзного роду комерцiйнi структури. Малi пiдприємства, кооперативи, iншi пiдприємницькi структури, використовуючи устаткування, сировину, допомiжнi матерiали, енергоресурси державних заводiв виробляють таку ж саму продукцiю, що й основне пiдприємство, в результатi чого виникають сприятливi умови для рiзноманiтних зловживань. Зафiксованi чисельнi випадки, коли приватним пiдприємствам за безцiнь продається дефiцитне державне устаткування, транспортнi засоби, сировина i т.iн.

Особливе занепокоєння викликає стан законностi у пiдприємницькiй дiяльностi. Незважаючи на те, що майже всi пiдприємницькi структури зареєстрованi як виробничi, переважна бiльшiсть (приблизно 70-80%) виконують в основному лише посередницькi функцiї, якi по’язанi з постiйним обiгом великих грошових сум. Схема їх “дiяльностi” приблизно однакова - це отримання за хабарi в комерцiйних банках кредитiв, закупiвля на держпiдприємствах, в державнiй та кооперативнiй торгiвлi, сiльськогосподарських пiдприємствах продукцiї (головним чином товарiв широкого вжитку, кольорових та чорних металiв, цукру, спирту, зерна i т.п.), перепродаж їх за пiдвищеними цiнами або вивiз за кордон. В той же час законодавчо не визначенi засоби протидiї штучно створеним структурам для “перекачування” фондових матерiалiв i грошей з пiдприємств у комерцiйнi структури. При цьому слiд зазначити, що в багатьох випадках комерцiйнi структури, якi створенi при державних пiдприємствах, або iснують за їх рахунок, фактично очолюють керiвники цих пiдприємств. Незважаючи на те, що чинним законодавством заборонено керiвникам державних пiдприємств та установ займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, вони в багатьох випадках продовжують займатись нею через своїх довiрених осiб.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок