Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Скачати: Порушення порядку випуску та обігу цінних паперів

Загрузка...

Порушення порядку випуску та обігу цінних паперів

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Порушення порядку випуску та обігу цінних паперів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,82 KB
Завантажень:
24
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3 
1. Випуск (емісія) громадянином або службовою осо бою суб’єкта господарської діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому законом порядку —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права об) ймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

2. Внесення громадянином або службовою особою суб’єкта господарської діяльності в документи, які подають ся для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику матеріальну шкоду інвесторові,—

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

1. Об’єктом злочину є встановлений законом порядок випуск (емісії) та обігу цінних паперів, порушення якого може призвести до дестабілізації ринку цінних паперів України, погіршення загалі ної економічної ситуації в Україні, заподіяння майнової шкоди гро мадянам та юридичним особам.

2. Предметом злочину є: 1) цінні папери, випуск (емісія) яки має здійснюватись у формі відкритого розміщення за умокя реєс-рації випуску уповноваженими державними органами (ч. 1 ст. 223 2) документи, які подаються для реєстрації емісії цінних папері (ч. 2 ст. 223).

Цінними паперами визнаються грошові документи, що засвідчу-ють право володіння або відносини позики, визначають взаємовід носини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбач;, ють, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або проценти а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

. .Відповідно до закону, існують такі види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.

З метою забезпечення державного контролю за дотриманням встановлених правил здійснення операцій з цінними паперами законодавство України передбачає обов’язкову реєстрацію випуску їх окремих видів. Інформація про всі зареєстровані цінні папери заноситься до Загального реєстру випуску цінних паперів. Цей ре-єстр ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) - спеціальним державним органом, на який згідно із законом покладено здійснення контролю за діяльні-стю на ринку цінних паперів України.

Обов’язковій реєстрації в ДКЦПФР підлягають випуски акцій та облігацій підприємств, причому ця вимога поширюється і на акції акціонерних товариств, створених в ході приватизації із застосуванням різних її способів. Реєстрації у ДКЦПФР підлягають також випуски інвестиційних сертифікатів.

Закон не передбачає реєстрації випуску чи видачі облігацій державних позик, казначейських зобов’язань, ощадних сертифікатів, векселів, а тому ці цінні папери,, так само як і приватизаційні па-цери, випуск яких на даний час завершено, не можуть стати пред-метом передбаченого ч. 1 ст. 223 злочину.

Не є предметом даного злочину облігації місцевих позик, оскільки нормативно-правові акти ДКЦПФР хоча і визначають порядок реєстрації випуску цих цінних паперів, але законом такої реєстрації не передбачено. Дії осіб, винних у здійсненні операцій по випуску в обіг або розміщенню не зареєстрованих облігацій місцевих позик, можуть кваліфікуватись як адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 13 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

Під документами, які подаються для реєстрації емісії, розуміються будь-які необхідні для реєстрації випуску цінних паперів чи інформації про їх випуск документи.

3. Об’єктивна сторона злочину може проявитися у формі: 1) здійснення випуску (емісії) цінних паперів (акцій, облігацій підприємств чи інвестиційних сертифікатів) у формі їх відкритого роз-міщення без реєстрації емісії у встановленому законом порядку (ч. 1 ст. 223); 2) внесення в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, свідомо недостовірної інформації, а також затвердження таких документів (ч. 2 ст. 223).

Під випуском (емісією) цінних паперів у формі їх відкритого розміщення слід розуміти дії, внаслідок яких цінні папери вперше після своєї появи передаються у власність невизначеному колу громадян і юридичних осіб безпосередньо емітентом (юридичною особою, яка випускає цінні папери) або, за його дорученням, торговцем цінними паперами. Таке розуміння вказаного поняття випливає із контексту ст. 223 і відрізняється від того значення, яке терміни “випуск” та “емісія” мають у законодавчих актах з питань регулювання обігу цінних паперів.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Порушення порядку випуску та обігу цінних паперів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок