Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Особливості цивільних правовідносин

Особливості цивільних правовідносин

Назва:
Особливості цивільних правовідносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,54 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
ПЛАН
Вступ
1. Особливості цивільних правовідносин;
2. Індивідуалізація окре-мого цивільно-правового відношення;
3. Науково-практичний критерій цивільно-правових відносин;
Висновок
Література
Вступ
Для написання курсової роботи та розкриття даної теми необхідно докладно вивчити і провести аналіз форм реалізації норм цивільного права, для чого мною використана різноманітна література.
Суспільні відносини за участю громадян і різноманітних органі-зацій регулюються нормами цивільного права. При цьому суспільні відносини, будучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивільно-правовими.
Відносини в цивільному праві досить різно-манітні за суб'єктним складом, змістом та підставами виник-нення.
Цивільно-правове врегулювання суспіль-них відносин полягає в наданні власникам, авторам творів науки, літератури, мистецтва, винахідникам, володільцям не-матеріальних духовних благ суб'єктивних прав і в покладенні на всіх інших громадян та організації суб'єктивного обов'язку утримуватися від порушення їхніх суб'єктивних прав.
Розглянемо форми реалізації норм цивільного права.
1. Особливості цивільних правовідносин
Цивільно-правові відносини - це форма, завдяки якій норми цивільного права реалізуються в житті. Вони є різновидом правових галузевих відносин, тому їм властиві ознаки і правових відносин (у ціло-му), і галузевих цивільно-правових (зокрема). Останні виника-ють на підставі правових норм, і саме цей момент пояснює регу-люючий вплив права на суспільні відносини.
Учасники цивільно-правових відносин мають суб'єктивні пра-ва й обов'язки. Ознакою правових відносин є те, що здійснення суб'єктивних прав і виконання суб'єктивних обов'язків можуть забезпечуватися засобами державного примусу. Цивільно-правовим відносинам властива ця ознака. Щодо галузевих особливостей цивільно-правових відносин, то вони обумовлені особ-ливостями предмета і методу цивільного права.
Виходячи із сказаного вище, можна окреслити такі особли-вості цивільно-правових відносин:
це майнові (відносини власності і товарно-грошові) і особисті немайнові відносини, урегульовані нормами цивільного права;
їхні учасники характеризуються майновою відокремленістю і юридичною рівністю;
суб'єктивні права і суб'єктивні обов'язки учасників цивіль-но-правових відносин виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів.
Такими є загальні і галузеві ознаки цивільно-правових відносин.
Цивільно-правові відносини - це майнові та осо-бисті немайнові відносини (урегульовані нормами сучасного цивіль-ного права) між майново відокремленими, юридично рівними учас-никами, що є носіями суб'єктивних цивільних прав і обов'язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів дер-жавного примусу.
В запропонованому визначенні відображено загальні ознаки правових відносин (виникнення на підставі правових норм, приналежність учасникам відносин суб'єктивних прав і обов'язків, можливість застосування засобів державного примусу). В ньому також показано особливості цивільно-правових відносин (групи суспільних відносин, які набувають виду цивільно-правових, майнова відокремленість і юридична рівність учасників, поси-лання на юридичні факти як підставу виникнення, зміни і при-пинення суб'єктивних цивільних прав і обов'язків).


2. Індивідуалізація окре-мого цивільно-правового відношення
З метою індивідуалізації окре-мих цивільно-правових відносин наука цивільного права ок-реслює елементи цивільно-правових відносин - суб'єкти і об'єкти, суб'єктивне цивільне право та суб'єктивний цивільний обов'язок. Суб'єкти цивільно-правових відносин. У цивільно-пра-вових відносинах мають брати участь принаймні дві особи, бо це відносини між людьми (відношення людини до речі не є правовим). Особи, які є учасниками цивільно-правових від-носин, називаються суб'єктами. Суб'єкт цивільно-правових відносин, якому належить право, називається активним суб'єктом, або суб'єктом права. Суб'єкт цивільних відносин, на якого покладено обов'язок, називається пасивним суб'єк-том, або суб'єктом обов'язку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Особливості цивільних правовідносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок