Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Римське цивільне право(шпаргалки)

Римське цивільне право(шпаргалки)

Назва:
Римське цивільне право(шпаргалки)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
66,25 KB
Завантажень:
520
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 
Римське цивільне право
(шпаргалки)
Визначення та предмет РЦП.
З найдавніших часів люди в процесі своєї життєдіяльності вступають між собою в певні суспільні віїносини, більшість яких регулюється нормами права, і тому відповідно назива-ються правовими відносинами. Значна частина правових відно-син виникає з приводу створення, набуття, відчуження, ви-користання, передачі різноманітного ма йна тощо. Це май-нові відносини, які за змістом неоднорідні, і тому регулю-ються за сучасних умов різними галузями права. В основному майнові відносини складаються між людьми, що не залежать один від одного, тобто між рівними сторо-нами. Жодна з них не може примушувати іншу до певної поведінки; вони автономні, не підпорядковані одна одній і виступають в обороті як самостійні і рівні між собою. В су-часній науці цивільного права цей спосіб регулювання май-нових відносин називають методом юридичної рівності сторін. Якщо майнові відносини виникають між такими рівними сторонами, вони регулюються нормами цивільного права. Отже, поняття сучасного цивільного права можна визна-чити як сукупність правових норм, що регулюють майнові відносини між учасниками обороту методо й юридичної рівності сторін. Сучасне цивільне право регулює також деякі особисті немайнові відносини. Майнові відносини, що складаються в сфері матеріально-го виробництва і наступного обороту товарів, транспорту-вання вантажів, будівництва різноманітних споруд та їх ре-монту, побутового обслуговування населення тощо, регулю-ються цивільним правом і називаються цивільно-правовими. Значення цивільного права в житті кожного індивіда, кож-ної організації та суспільства в цілому надзвичайно велике. Воно є юридичною основою матеріального забезпечення життєдіяльності людей Саме цим пояснюється пильна ува-га юристів до цивільного права з найдавніших часів і до на-ших днів. Юрист, який досконало не опанував цивільне право, не може вважати себе освіченим правознавцем.
Джерела пізнання римського приватного права
Джерелами пізнання римського приватного права є чис-ленні пам'ятки давньоримської та інших культур, археологічні розкопки, нумізматика, папірусологія, книги тощо. На цей час зібрано і систематизовано багато написів (на могилах, будівлях, камінні, дереві, шкірі, посуді тощо), знай-дених в різних частинах Римської імперії, внаслідок архео-логічних розкопок, що істотно поповнило наші знання в галузі римського приватного права.У визначенні хронології правових подій істотну допомогу надає нумізматика. На монетах зазначаються роки правлін-ня відповідного правителя, що допомагає визначити дату прийняття того чи іншого закону, едикту чи сенатус-кон-сульту.Немало цікавих відомостей про зміст окремих інститутів римського приватного права, особливо земельної власності, містять папіруси. Велике значення їх полягає в тому, що вони дають змогу судити про реалізацію норм римського приватного права в дійсному житті.Дуже важливою і цікавою пам'яткою права є юридичні та неюридичні твори. Це передусім твори римських істориків, граматиків (Варрона, Феста, Вале-рія Проба та ін.). Велику цінність мають твори римських письменників III—II ст.ст. до н.е. Плавта і Теренція, які в своїх творах часто торкались правових питань. Багато цінних відомостей містять твори римських ораторів. Один з них писав про землекористування, інший (Цицерон) бага-то виступав у судових процесах, дуже яскраво передавав кар-тини римської судової практики. Великий інтерес станов-лять з цієї точки зору твори Сенеки (І ст. до н.е.).
Види конституцій імператорів (рос)
Принимают силу источника права с конца 1 века. Виды- эдикты, сод. императивные постановления. Декреты- решения по суд. делам. Рескрипты- толкование законов. Мандаты- инструкции чиновникам по осущ. правосудия и управления. Эдикты и мандаты уходили вместе с принцепсом. Во 2 в. конст. принимают знач. как бы законов. В эпоху доминанта конст.= ед. закон.
Конкубінат.
Фактичні шлюбні відносини людей, які не могли вступи-ти в законний римський шлюб (різне громадянство чи стан), дістали назву конкубінат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 Реферат на тему: Римське цивільне право(шпаргалки)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок