Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Комерціалізація прав на об'єкти інтелекту-альної власності

Комерціалізація прав на об'єкти інтелекту-альної власності

Назва:
Комерціалізація прав на об'єкти інтелекту-альної власності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,67 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему
Комерціалізація прав на об'єкти інтелекту-альної власності


План
1 Мета і основні способи комерціалізації
2 Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві
3 Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства
4 Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності
Література


1 Мета і основні способи комерціалізації
Метою комерціалізації є отримання прибутку за ра-хунок використання об'єктів права інтелектуальної власно-сті у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.
Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності -це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу пе-ретворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар.
Основними способами комерціалізації об'єктів пра-ва інтелектуальної власності є:
використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві;
- внесення прав на об'єкти права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства;
передача (продаж) прав на об'єкти права інте-лектуальної власності.
Для практичного здійснення вказаних шляхів коме-рціалізації необхідно також знати, як розрахувати вартість прав на об'єкт інтелектуальної власності та як поставити їх на бухгалтерський облік підприємства.
Схематично способи комерціалізації прав на ОІВ представлені на рис. 5.
2 Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві
Вважається, що комерціалізація через використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві є найбільш вигідною з точки зору прибутку. Адже весь при-буток від продажу інноваційного продукту, що отримано за допомогою об'єктів інтелектуальної власності, залишається у правовласника ОІВ.
Оскільки обсяг виробленої продукції може бути ве-ликим, то і прибуток, що надходитиме від її реалізації, мо-же у багато разів перевищувати вартість прав на ОІВ у разі передачі прав на використання ОІВ або продажу прав вла-сності на ОІВ.
Зрозуміло, що цей спосіб комерціалізації пов'язаний із значними стартовими витратами на доопрацювання ОІВ, розробленням технології виробництва тощо. Але у разі ус-піху продаж виробленої продукції компенсує ці витрати і, крім того, буде отриманий значний прибуток.
3 Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства
Статтею 13 Закону України "Про господарські това-риства" (1991) передбачена можливість використання не-матеріальних активів (у тому числі 01 В) при формуванні статутних капіталів нових господарських товариств. Отже, інтелектуальну власність можна вносити до статутного ка-піталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінно-стей, для чого необхідна лише добра воля всіх засновників. Використання інтелектуальної власності в статутному капі-талі дозволяє:
сформувати значний за своїми розмірами стату-тний капітал без відволікання коштів й забезпе-чити доступ до банківських кредитів і інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;
амортизувати інтелектуальну власність у стату-тному капіталі і замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собі-вартість продукції, тобто капіталізувати інтелек-туальну власність;
авторам і підприємствам - власникам інтелекту-альної власності - стати засновниками (власни-ками) при організації дочірніх і самостійних фірм без відгалуження коштів.
Внесення прав на 01В до статутного капіталу за-мість "живих грошей" надає також:
право на отримання частки прибутку (дивіден-дів);
право на участь в управлінні підприємством че-рез загальні збори правління;
право на отримання ліквідаційної квоти у разі лі-квідації підприємства тощо.
4 Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності
Якщо правовласник не передбачає використовувати об'єкти інтелектуальної власності у власному виробництві чи розпочати новий бізнес або створити спільне підприємс-тво, він може передати повністю або частково права влас-ності на об'єкт інтелектуальної власності іншій фізичній або юридичній особі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Комерціалізація прав на об'єкти інтелекту-альної власності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок