Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Практикум з правознавства

Практикум з правознавства

Назва:
Практикум з правознавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,51 KB
Завантажень:
407
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Завдання 1.
Проаналізуйте Закон України „Про звернення громадян”, визначте, які норми, що містяться в цьому законі є адміністративно-процесуальними. Виділіть і охарактеризуйте стадії провадження по зверненням громадян.
Найважливішим фактором, що визначає правовий характер адміністративно-процесуальної діяльності, є її урегульованість адміністративно-процесуальними нормами, які в сукупності утворюють галузь адміністративно-процесуального права.
Адміністративно-процесуальна норма - це встановлене державою загальнообов’язкове правило поведінки, яке регулює суспільні відносини, що виникають у процесі розв'язання індиві-дуально-конкретних справ у сфері державного управління.
Адміністративно-процесуальним нормам притаманна низка особливостей, які дозволяють відмежувати їх від інших видів про-цесуальних норм. Насамперед це стосується значної кількості суб'єктів, уповноважених установлювати такі правила поведінки. Якщо карно-процесуальні й цивільно-процесуальні норми вста-новлюються на законодавчому рівні, то адміністративно-процесуальні ухвалюються не тільки законодавчим органом держави, а й виконавчими органами різного рівня. Відповідно, адміністратив-но-процесуальні норми реалізуються широким колом уповнова-жених на те суб'єктів, до числа яких належать, насамперед, органи управління, а при здійсненні юрисдикційних функцій і судові орга-ни, тоді як реалізація кримінально-процесуальних і цивільно-процесуальних норм є прерогативою судових органів, органів досудового слідства і дізнання та інших суб'єктів, коло яких чітко окреслено Кримінально-процесуальним і Цивільно-процесуальним кодексами.
Важливим критерієм класифікації адміністративно-процесуальних норм є їх юридична чинність.
Так, адміністративно-процесуальні норми, які містяться в Законі України „Про звернення громадян”, одержали свої закріплення на законодавчому рівні.
Щодо кола суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльності зазначений закон поділяє їх на норми, щодо діяльності суб’єктів, уповноважених вести процес – органи державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організації, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків, і норми щодо діяльності суб’єктів, залучених до сфери адміністративно-процесуальної діяльності (ст.ст. 14-17 Закону).
Закріплені в Законі України „Про звернення громадян” адміністративно-процесуальні норми діють у межах усієї держави та упродовж невизначеного часу.
Усі вони регулюють питання практичної реалізації гро-мадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання гро-мадян відповідно до їх статусу пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.
Вони також забезпечують громадянам можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, установ, організацій неза-лежно від форм власності, підприємств для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де вис-ловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) - звернення громадян із прохан-ням про сприяння реалізації закріплених Конституцією України та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів Украї-ни, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також вис-ловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Практикум з правознавства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок